Starogard Gdański
Pomorska
3 1987 64.6 m2 57 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65709086
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 8
Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926538
Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926539
Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926540
  • Galeria
Starogard Gdański, Pomorska 3 1987 64.6 m2 57 000 zł
Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926538

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926539

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926540

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926541

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926542

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926543

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard: zdjęcie 93926544

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości -Starogard

Rodzaj nieruchomości Mieszkanie
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY.

1.       Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 64,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6,17 m2 oraz z udziałem 41/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury przedmiotowej nieruchomości i w prawie własności gruntu, zapisanej pod numerem KWGD1A/00053203/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych położoną w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pomorskiej 11D kl. b gdzie jako współwłaściciel lokalu wpisana jest Joanna Teresa Mauruszewicz w udziale do 1/6, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny oznaczona jest geodezyjnie nr dz. 250/7, 134/18 o łącznej pow. 23894 m2 objęta KW nr GD1A/00049784/1, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena wywoławcza, to jest 57 000,00 zł.

2.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5 700,00 zł. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: 

Doradca Restrukturyzacyjny Łukasz Marciniak 
Alior Bank S.A.: 41 2490 0005 0000 4600 5692 3944

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Starogard Gdański, ul. Pomorska”. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 20 czerwca 2024 roku pod rygorem od-rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy.


3.     Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2024 roku, do godz. 13.50 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Przemysłowa 2 lok. 208, 83-000 Pruszcz Gdański (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty. 

4.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2024 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Przemysłowa 2/208, 83-000 Pruszcz Gdański.


5.     Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: s y n d y k . m a r c i n i a k (a) g m a i l . c o m.

REGULAMIN SPRZEDAŻY DOSTĘPNY W GALERII ZDJĘĆ DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA - ZDJĘCIE 4-8.

Data dodania ogłoszenia: 16.05.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Syndyk sprzeda 1/3 udziału w nieruchomości - Gra

Ogłoszenie podstawowe

7 333 zł

Aktualizacja: 5 dni temu

Syndyk sprzeda 1/2 nieruchomości zabudowanej - Kamienica Szlachecka

Ogłoszenie podstawowe

1 138 500 zł

Aktualizacja: 22 dni temu

Syndyk sprzeda 1/2 lokalu - Kartuzy, osiedle Gen.

Ogłoszenie podstawowe

155 500 zł

Aktualizacja: 22 dni temu

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny - ul. Gregorkiewic

Ogłoszenie podstawowe

235 000 zł

Aktualizacja: 1 miesiąc temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry