Szemud
Wejherowska
9763 m2 2 928 900 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65650221
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 4
Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575305
Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575306
Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575307
  • Galeria
  • Mapa
Szemud, Wejherowska 9763 m2 2 928 900 zł
Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575305

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575306

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2: zdjęcie 93575307

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Szemud, działka przemysłowo-usługowa, 9763m2

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Działka przemysłowo-usługowa w miejscowości Szemud, woj. Pomorskie, o powierzchni 9 763m2 w cenie 300 zł/m2

Dojazd do działki gminną drogą asfaltową

3,5 km od zjazdu na Drogę Kaszubską w miejscowości Szemud

Działka objęta MPZP, oznaczona 01-P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY SZEMUD, MPZP nr 107)

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 01-P/U wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1) Przeznaczenie terenu:

a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

b) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 16 niniejszej uchwały;

2) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy: wysokość budynków i innych obiektów budowlanych max.12m, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 566

b) procent zabudowy: max. 30%,

c) procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 30%

d) intensywność zabudowy: min. 0, max. 0,6,

e) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 15 metrów od krawędzi jezdni drogi powiatowej zlokalizowanej poza granicami planu oraz 6 metrów od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu jako 03-KDD,

f) geometria dachu: dowolna,

g) pokrycie dachu: dowolne,

h) kolorystyka elewacji: dowolna;

3) Zasady i warunki podziału nieruchomości:

a) nie ustala się;

4) Zasady dotyczące systemów komunikacji:

a) dostępność drogowa z drogi publicznej 03-KDD,

b) parkingi zgodnie z § 15 niniejszej uchwały;

5) Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody:

a) zaleca się stosować na terenie rodzimą zieleń wysoką,

b) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych,

c) pozostałe warunki jak w 8 niniejszej uchwały.

Zapraszam do kontaktu

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 21.03.2024

Aktualizacja: 11.06.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Andrzejczyk Nieruchomości

Mieszkanie nad morzem

Ogłoszenie premium

849 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu

Działka budowlana 1378m2 - Koleczkowo

Ogłoszenie podstawowe

360 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu

Mieszkanie - Gdynia Śródmieście

Ogłoszenie podstawowe

620 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu

Obiekt - Łęgowo

Ogłoszenie podstawowe

4 900 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry