Asystent ds. archiwizacji i administracji Onko CWBK

Ogłoszenie nieaktualne

Asystent ds. archiwizacji i administracji Onko CWBK

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zatrudnią:
Asystenta  ds. archiwizacji i administracji Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK)
Lokalizacja :
Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
[ukryte]
Szpitale Pomorskie sp. z o.o. zarządzają 4 szpitalami, których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Zakres obowiązków:
 • administrowanie sekretariatem i wpieranie Kierownika Pomorskiego Onko CWBK w pełnieniu obowiązków, w szczególności:
 • zarządzanie oraz koordynowanie obiegiem informacji  oraz dokumentacji;
 • nadzór nad archiwizacją dokumentów z prowadzonych badań , w tym archiwizacją ich przez firmę zewnętrzną;
 • prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, w szczególności w oparciu o media społecznościowe;
 • prowadzenie działań PR w zakresie kształtowania pożądanego wizerunku w otoczeniu oraz pozytywnych postaw wobec zarówno Pomorskiego Onko CWBK jak i jej celów i wartości;
 • wsparcie i koordynacja działań podejmowanych przez zespół Pomorskiego Onko CWBK
Wymagania:
 • Wykształcenia wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
 • Umiejętność zarządzania oraz koordynowania obiegiem dokumentacji, w tym organizowanie archiwizacji przez firmę zewnętrzną.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu kształtowania prawidłowego wizerunku w otoczeniu oraz pozytywnych postaw wobec zarówno samej organizacji, jak i jej celów i wartości.
 • Samodzielność, dokładność i komunikatywność
 • Umiejętność  prowadzenia mediów społecznościowych, akcji promocyjnych i wszelkich działań związanych z promocją.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pracujemy 7h 35min każdego dnia,
 • pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: „Wczasy pod gruszą”, „Zapomogi Losowe”, „Pożyczki Mieszkaniowe”, „Dofinansowanie Sanatoryjne”, „Dofinansowanie do kolonii” oraz „Świadczenia Świąteczne”,
 • udział w szkoleniach,
 • zniżkę na studia na Uniwersytecie WSB Merito,
 • pracę w Gdyni Redłowie - w pobliżu znajdują się przystanki: ZKM 2 minuty, SKM 10 minut,
 • możliwość korzystania z parkingu firmowego (odpłatnie) lub w pobliżu szpitala (brak strefy parkingowej),
 • kartę FitProfit dla pracowników i osób towarzyszących,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie.
Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres [ukryte]
Termin składania dokumentów: 21.03.2024 r.
Informujemy że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO). KAŻDY KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO NABORU PODAJE SWOJE DANE DOBROWOLNIE. PODANIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SĄ SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O., 81-519 GDYNIA, UL. POWSTANIA STYCZNIA 1. KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: E-MAIL: iod@szpitalepomorskie.eu CEL PRZETWARZANIA DANYCH: PRZEPROWADZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY W SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PO PRZEPROWADZENIU NABORU. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH: BRAK. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PRACY. KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE: PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO (NA ADRES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA)
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 23.02.2024

Wróć do góry