Ogłoszenie nieaktualne

Asystent spedytora

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Spedycja
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna

Obowiązki:
 • zakładanie, realizowanie oraz ewidencjonowanie zleceń spedycyjnych
 • wsparcie spedytora w tworzeniu dokumentacji spedycyjnej
 • zamykanie, archiwizacja teczek spedycyjnych
 • utrzymanie dobrych kontaktów z klientami i przewoźnikami
 • przyswajanie wiedzy z zakresu wykonywanych czynności i branży TSL
Wymagania:
 • absolwent kierunków takich jak: transport, logistyka, spedycja
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • samodzielność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odpowiedzialność
 • podstawowa wiedza o rynku TSL
 • obsługa Pakietu MS Office w szczególności Excel
 • mile widziana znajomość cyrylicy
Oferujemy:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • dogodną lokalizację z dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową
 • dostęp do szkoleń niezbędnych do wykonywanej pracy
 • dobry klimat pracy w młodym zespole
 • szansę rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • dofinansowanie pakietu Multisport
 • imprezy integracyjne
 • wydarzenia firmowe
Informacje o firmie
Langowski Logistics to polska firma rodzinna, specjalizująca się w spedycji i logistyce międzynarodowej od 2004 roku. Zespół ponad 300 specjalistów z branży świadczy usługi transportowe i magazynowe na najwyższym poziomie, dostarczając ładunki klientów do dowolnego miejsca na Ziemi. Własna Agencja Celna, cztery własne magazyny składowo-przeładunkowych na terenie Polski oraz sieć ponad 1500 Agentów na całym świecie wyróżniają firmę na tle konkurencji.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz w świetle przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zm.) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LANGOWSKI LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużyckiej 3C, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000902900, NIP: 9581695728, REGON: 381455449, (także jako: pracodawca); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko zgodnie z ogłoszeniem administratora i zweryfikowania spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, na podstawie: uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, (danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji/miejsca zamieszkania) danych o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy), wyrażonej przez Panią/Pana na podstawie oświadczenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane powyżej w pkt a) np. danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 221a 1b Kodeksu pracy), realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków w związku z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i uwzględnienia Pani/Pana aplikacji zawierającej dane osobowe na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko, które Pani/Pan aplikuje i ewentualnie przez czas trwania innych bieżących i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia przesłania przez Panią/Pana do administratora aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach); posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail zgody@langowski.eu. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko i Pani/Pana udziałem w tym procesie (zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prawa żądania przez podmiot danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty pośredniczące w organizacji procesu rekrutacji zajmujące się zawodowo działalnością pozyskiwania pracowników); Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Klikając w przycisk Wyślij/Aplikuj zgadzasz się na przetwarzanie przez Langowski Logistics Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 05.02.2024

Wróć do góry