Brygadzista DPD Kowale

Ogłoszenie nieaktualne

Brygadzista DPD Kowale

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Pracownicy magazynowi
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: Brygadzista

Brygadzista DPD Kowale
Opis stanowiska:
Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiedzialna  będzie za:
 • organizację, nadzór oraz planowanie zadań podległego zespołu,
 • kontrolę i nadzór nad pracami magazynu oraz ich zgodności z obowiązującymi procedurami,
 • realizację wyznaczonych celów,
 • monitorowanie prawidłowej jakości załadunku aut.

Wymagania:
Od Kandydatów oczekujemy:
 • umiejętności zarządzania zespołem,
 • efektywności w organizacji pracy własnej oraz zespołu,
 • dużej samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialnego podejścia do zadań,
 • minimum średniego wykształcenia,
 • gotowości do pracy w godzinach nocnych 01:00 - 09:00

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet szkoleń,
 • pozytywną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeń grupowych,
 • możliwość dofinansowania karty Multisport
 • platformę kafeteryjną.

Bardzo prosimy o dołączenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DPD Polska Sp. z o.o, DPD Strefa Paczki Sp. z o.o, ACP Global Forwarding Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych.
Informacje o firmie
DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Posiadamy ponad 60 oddziałów, które są zlokalizowane na terenie całego kraju. Zatrudniamy i współpracujemy z blisko 9500 osób, którym zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia i szerokie możliwości rozwoju.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż określony w Kodeksie pracy, przez DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD), w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, korzystając z adresu mailowego iod@dpd.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Klauzula
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawa.
2. DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
o w celu zapewnienia udziału w teście na ocenę moich kompetencji w trakcie procesu rekrutacji, na bazie wywiadu kompetencyjnego oraz przy użyciu ewentualnych narzędzi psychometrycznych, w tym z wykorzystaniem profilowania podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO]);
o w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem DPD jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat lub do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie maila na adres iod@dpd.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DPD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. b) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65511477

Aktualizacja: 30.11.2023

Wróć do góry