Ogłoszenie nieaktualne

Ekspedytor

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Serwis / Usługi,
Praca w Polsce
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

miejsce pracy: GDAŃSK
obowiązki
 • przygotowywanie dokumentacji ekspedycyjnej w zakresie prac przeładunkowych,
 • monitorowanie czasu i płynności prowadzonych prac przeładunkowych,
 • odpowiedzialność za prawidłowe klasyfikowanie złożonego i wydanego ładunku/towaru,
 • bieżąca weryfikacja stanu przyjętych i wydanych ładunków na magazynach i placach składowych,
 • obsługa wag kolejowych i samochodowych podczas przyjęcia/wydana ładunku/towaru
wymagania
 • wykształcenie minimum średnie,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu,
oferujemy:
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • praca w systemie 3 - zmianowym,
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • możliwość rozwoju poprzez dedykowane szkolenia,
 • pakiety socjalne i benefity.
Informacje o firmie
Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków towaru w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). Jesteśmy największym i najbardziej uniwersalnym operatorem przeładunkowym w polskich portach morskich. Kompleksowo obsługujemy ładunki - przeładunek, składowanie. Działamy na przecięciu głównych szlaków europejskich.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Gdański Eksploatacja SA, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: iodo@pge.pl Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Port Gdański Eksploatacja SA będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Port Gdański Eksploatacja SA . Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Mają Państwo prawo do: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; (3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) prawo do usunięcia danych osobowych; (5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.04.2024

Wróć do góry