Elektryk

Ogłoszenie nieaktualne

Elektryk

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Serwis / Usługi,
Przemysł
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Miejsce pracy Gdańsk

Zakres obowiązków
 • diagnozowanie i naprawa instalacji elektrycznych portowych urządzeń przeładunkowych,
 • naprawa elementów instalacji elektrycznych szczególnie w zakresie maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • konserwacja instalacji elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

WYMAGANIA
 • doświadczenie na stanowisku elektryk maszyn przemysłowych, 
 • mile widziane uprawnienia TDT w zakresie konserwacji/obsługi UTB,  
 • wiedza z zakresu elektryki/elektroniki maszyn,
 • znajomość podstaw automatyki,                           
 • umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kat. B,                                               
 • wykształcenie min. średnie techniczne.                                      
OFERUJEMY
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • praca w systemie 3- zmianowym,
 • stabilne zatrudnienie w firmie ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiety socjalne i benefity.
Informacje o firmie
Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków towaru w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). Jesteśmy największym i najbardziej uniwersalnym operatorem przeładunkowym w polskich portach morskich. Kompleksowo obsługujemy ładunki - przeładunek, składowanie. Działamy na przecięciu głównych szlaków europejskich.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Gdański Eksploatacja SA, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: iodo@pge.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Port Gdański Eksploatacja SA będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Port Gdański Eksploatacja SA . Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65541667

Aktualizacja: 29.12.2023

Wróć do góry