Kierowca samochodu do 3,5 t

Ogłoszenie nieaktualne

Kierowca samochodu do 3,5 t

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kierowcy
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Nie

Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, ul. Handlowa 4 (baza)

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, cały etat, praca głównie od poniedziałku do piątku/możliwa praca w soboty

Twoje zadania:
 • prowadzenie pojazdu o masie do 3,5 tony,
 • załadunek i rozładunek przesyłek pocztowych (praca zawiązana z dźwiganiem),
 • przewóz ładunków pocztowych pomiędzy oddziałami PP, opróżnianie skrzynek pocztowych,
 • doręczanie i odbiór korespondencji,
 • obsługa aplikacji zainstalowanych na smartfonie oraz obsługa terminala płatniczego.
Dołącz do nas, jeśli:
 • jesteś gotowy/a do podjęcia pracy fizycznej związanej z dźwiganiem,
 • jesteś osobą uczciwą i odpowiedzialną,
 • jesteś kulturalny/a i lubisz pracować z ludźmi.
Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
U nas zyskasz:
 • przejazdy na krótkich trasach, codziennie wracasz do domu,
 • wsparcie opiekuna podczas pierwszych trzech miesięcy pracy,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w przypadku trudnej sytuacji życiowej,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy za pracę w Poczcie Polskiej,
 • możliwość zakupu karty Multisport na korzystnych warunkach,
 • kartę rabatową Biznestank i zniżki u partnerów biznesowych,
 • możliwość dołączenia do pocztowych grup sportowych.
Aplikuj poprzez stronę: www.poczta-polska.pl/aplikuj/ lub zadzwoń: 58 32-66-144, kom. [ukryte]
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w zakresie określonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO); b) w zakresie nieokreślonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. c) dobrowolnie podane dane, dotyczące stanu zdrowia (niepełnosprawności) -- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. d) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także w celu obrony przez roszczeniami związanymi z udziałem w rekrutacji - w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów. 5. W przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu - na podstawie: a) art. 6 ust.1 lit. b, tj. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, oraz b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w związku z art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) w celu skierowania Pani/Pana na wstępne badania lekarskie. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji (przekazania przez Panią/Pana danych osobowych), a w przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia. Orzeczenia lekarskie, wydane na podstawie profilaktycznej opieki lekarskiej, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 8. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Centrum Kadr i Szkoleń, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub rekrutacja.centrala@poczta-polska.pl 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji. 11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji. 12. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65443022
 • Data wyróżnienia: 08.09.2023
 • Data wprowadzenia: 08.09.2023
Wróć do góry