Kierowca samochodu do 3,5 t

Ogłoszenie nieaktualne

Kierowca samochodu do 3,5 t

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Sezonowa / Tymczasowa / Dodatkowa
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Kierowcy
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Nie


SZUKASZ DODATKOWEGO ZAJĘCIA?
oferujemy pracę na zlecenie jako:
Kierowca samochodu do 3,5 t
 
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, ul. Handlowa 4

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, praca od poniedziałku do piątku, godzinny ranne, popołudniowe (do ustalenia)

Czas trwania: od zaraz do 31.12.2023r.
Twoje zadania:
 • prowadzenie pojazdu o masie do 3,5 tony,
 • załadunek i rozładunek przesyłek (praca związana z dźwiganiem),
 • doręczanie i odbiór korespondencji w firmach i instytucjach,
 • opróżnianie skrzynek pocztowych,
 • obsługa aplikacji zainstalowanych na smartfonie oraz obsługa terminala płatniczego,
 • dbałość o bezpieczeństwo przesyłek,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu.
Dołącz do nas, jeśli:
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B oraz masz praktykę w kierowaniu pojazdem (bezkolizyjna jazda),
 • jesteś osobą gotową do podjęcia pracy fizycznej związanej z dźwiganiem (zgodnie z normami BHP),
 • potrafisz pracować z klientem,
 • jesteś osobą uczciwą, samodzielną, dokładną i sumienną.
W zamian oferujemy:
 • stawkę 25 zł brutto za godzinę,
 • pełne szkolenie stanowiskowe,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego.
 
Nie wymagamy doświadczenia zawodowego – zdobędziesz je u nas !
Jeśli jesteś uczniem lub studentem Twoje wynagrodzenie brutto = netto !
 
Zainteresowała Cię oferta? Aplikuj poprzez stronę www.poczta-polska.pl/aplikuj/ lub zadzwoń pod nr tel. 58 32 66 144.

Prosimy o dodanie klauzuli:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie określonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO);

b) w zakresie nieokreślonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.

c) dobrowolnie podane dane, dotyczące stanu zdrowia (niepełnosprawności) -- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

d) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także w celu obrony przez roszczeniami związanymi z udziałem w rekrutacji - w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów.

5. W przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu - na podstawie:

a) art. 6 ust.1 lit. b, tj. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, oraz

b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w związku z art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) w celu skierowania Pani/Pana na wstępne badania lekarskie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji (przekazania przez Panią/Pana danych osobowych), a w przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia. Orzeczenia lekarskie, wydane na podstawie profilaktycznej opieki lekarskiej, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

8. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Centrum Kadr i Szkoleń, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub rekrutacja.centrala@poczta-polska.pl

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.

12. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez Ramy ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu Ram ochrony danych UE-USA dostępny jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov)
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65501381

Aktualizacja: 31.10.2023

Wróć do góry