Lider Produkcji ds. Montażu Zbrojeń

Ogłoszenie podstawowe
Gdańsk Młyniska
Swojska 8
Lider Produkcji ds. Montażu Zbrojeń Umowa o pracę
obserwuj

Lider Produkcji ds. Montażu Zbrojeń

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Praca w Polsce
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna


                       Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
                       Lider Produkcji ds. Montażu Zbrojeń

Dołączając do nas, zyskujesz:
  • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie;
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
  • dofinansowanie do programu MultiSport;
  • dużą dozę odpowiedzialności i samodzielności w wykonywaniu obowiązków;
  • stały rozwój kompetencji poprzez realizację ambitnych zadań;
  • możliwość współpracy z największymi Armatorami i firmami z branży okrętowej;
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych, a wśród nich m.in. bony towarowe 2x w roku, dofinansowanie do wypoczynku, świąteczne upominki dla dzieci, pożyczki mieszkaniowe;
  • możliwość udziału w zawodowych szkoleniach wewnętrznych, finansowanie kursów specjalistycznych i udziału w konferencjach;
  • satysfakcję z wykonywania pracy mającej realny wpływ na proces budowy statku i rozwój Stoczni;
  • niespotykaną szansę na obserwację widowiskowych wodowań z bliska.

Zakres obowiązków:

- kierowanie oraz organizowanie pracy zespołu montażu zbrojeń okrętowych na stanowisku Mistrza w zakresie jakości i wydajności;
- przygotowywanie stanowisk pracy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa;
- kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych;
- przegotowywanie raportów wykonawczych i powykonawczych;
- współpraca z innymi działami firmy, klientami i dostawcami;
- dbanie o sprawność organizacyjną zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
 

Nasze wymagania:

- wykształcenie minimum średnie techniczne;
- biegła znajomość rysunku technicznego;
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1;
- znajomość programów MS Office (szczególnie Excel, PowerPoint);
- znajomość oprogramowania AUTOCAD, MS Project;
- sumienność i dokładność.

                          
WWW.REMONTOWA-RSB.PL

 
 Prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą informacyjną oraz przesłanie CV na adres:  r...@remon... Wyświetl e-mail
Dokumenty można również nadesłać na adres: Remontowa Shipbuilding S.A, Dział Zarządzania Personelem, ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:


Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: i...@remon... Wyświetl e-mail
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji :
- w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu Pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika) - na pdst. Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
- natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody - Art. 6 ust.1 lit. a. RODO.
Administrator przetwarzał będzie Pani/Pana dane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli poniżej i załączona do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
4. Jeżeli zawrze Pani/Pan z własnej inicjatywy w dokumentach dane, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe), konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli poniżej i załączona do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) do zakończenia rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy w ogóle nie byli brani pod uwagę w toku rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach);
b) przez okres 9 m-cy po zakończeniu procesu rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji);
c) do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu (dotyczy kandydatów, którzy brali aktywny udział w rekrutacji).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO - (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym Art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 13.02.2024

Aktualizacja: 12.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Remontowa Shipbuilding

Magazynier/ Kompletator stoczniowy

Ogłoszenie mini
Aktualizacja: 11 godzin temu

Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 3 miesiące temu

Budowniczy / Koordynator produkcji (branża stoczniowa)

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 6 dni temu

Mechanik Utrzymania Ruchu

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 6 dni temu
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Remontowa Shipbuilding

583096... Wyświetl numer
r...@remon... Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Młyniska
Swojska 8 
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
E-mail
Wyświetl numer
Wróć do góry