Od podinspektora do inspektora - Wydział Podatków- oferta 1

Ogłoszenie nieaktualne

Od podinspektora do inspektora - Wydział Podatków- oferta 1

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Audyt / Podatki,
Kontroling
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Rekrutacja online
Tak

     Gdynia, dnia 16 lutego 2024r.
Urząd Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

poszukuje kandydatów na stanowisko          
od podinspektora do inspektora

Dołącz do Wydziału Podatków
Urzędu Miasta Gdyni!
PEŁEN WYMIAR ETATU (40 GODZIN TYGODNIOWO)


Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • prowadzenie kontroli podatkowych i oględzin w zakresie wypełnia obowiązku prawidłowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ulgami dotyczącymi dochodów podatkowych i opłat pobieranych przez gminę.
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
mile widziane: administracja, inżynieria lądowa, prawo.
 • MIN. 2 LATA STAŻU PRACY
UMIEJĘTNOŚCI:
 • znajomość: pakietu MS Office,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego,
uprawnienia: prawo jazdy kategoria B.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
 • umiejętność myślenia analitycznego, komunikatywność, umiejętność pracy z klientami.
Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kontroli zewnętrznej, postępowań podatkowych i administracyjnych.

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.
Warunki pracy:
 
 • wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie,
 • miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 (piętro IV), praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • dojazd do pomieszczeń biurowych umożliwiony przy pomocy wind z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny umożliwiającą poruszanie osób na wózkach inwalidzkich.
   Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów), dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek lojalnościowy,
 • umowa o pracę.
Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 2 lata stażu pracy (należy potwierdzić dzień rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopia prawa jazdy kategoria B,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 z dnia 2022.03.04) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny,
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od podinspektora do inspektora w Wydziale Podatków– oferta pracy 1”
lub przesłać za pomocą ePUAP.


NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 18.03.2024 !

APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 
Link aplikacyjny i więcej informacji poniżej:
https://bip.um.gdynia.pl/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-podinspektora-do-inspektora-w-wydziale-podatkow,593966

                                                                                                             

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 16.02.2024

Wróć do góry