Od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Inwestycji

Ogłoszenie nieaktualne

Od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Inwestycji

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Infrastruktura,
Konstrukcja / Technologie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Gdynia, dnia 20 maja 2024r.
Urząd Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
od podinspektora do starszego inspektora

Dołącz do Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Gdyni!
0,5 ETATU (20 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:
 • realizacja zadań związanych z promocją zrównoważonych sposobów podróżowania po mieście: transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego,
 • wsparcie przy realizacji zadań w ramach realizowanych projektów unijnych.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE I MIN. 3 LATA STAŻU PRACY LUB WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

UMIEJĘTNOŚCI:
znajomość pakietu MS Office,
znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
zainteresowanie i zaangażowanie w tematykę zrównoważonej mobilności.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
gotowość do uczenia się i samorozwoju, komunikatywność, nastawienie na współpracę.

Dodatkowym atutem będą:
 • wykształcenie wyższe - kierunki związane z finansami, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem oraz min. roczny staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia lub/i rozliczania projektów unijnych, znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.

Warunki pracy:
 • Wyjazdy służbowe - wymagana gotowość do zagranicznych i krajowych wyjazdów służbowych.
 • Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 - III kondygnacja.
 • Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiamii powierzchnią kabiny.

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów), dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • umowa o pracę,
 • możliwość korzystania z floty rowerów elektrycznych.
Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie i min. 3 lata stażu pracy (należy potwierdzić dzień rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu) lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (np. certyfikat, oświadczenie),
 • życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.2022.530 z dnia 2022.03.04) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Inwestycji – oferta pracy ” lub przesłać za pomocą ePUAP.

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 07.06.2024!
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 527 36 84, 58 527 36 85, 58 527 36 95.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania oraz klauzula informacyjna dla kandydata są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce praca.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA APLIKUJĄCEGO NA STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA W ZAŁĄCZNIKU.

Data dodania ogłoszenia: 24.05.2024

Wróć do góry