Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Budynków

Ogłoszenie nieaktualne

Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Budynków

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Rekrutacja online
Tak

Urząd Miasta Gdyni,al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
od specjalisty do głównego specjalisty

Dołącz do Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni!
PEŁEN WYMIAR ETATU (40 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich zadań należeć będzie:
Samodzielne:
 • przygotowywanie projektów umów na wykonanie m.in. dokumentacji projektowych, robót budowlanych, ekspertyz, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego,
 • realizacja zadań z zakresu planowania, przebiegu i odbioru robót, opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo – finansowych remontów i inwestycji budynków użyteczności publicznej i gminnych lokali użytkowych,
 • współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim w trakcie realizacji inwestycji, w tym uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, naradach technicznych, odbiorach częściowych i końcowych oraz przeglądach gwarancyjnych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie wyboru wykonawców na wykonanie m.in. dokumentacji projektowych,robót budowlanych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
 • weryfikacja kosztorysów, udział w odbiorach robót remontowych w zakresie budowlanym wraz z rozliczeniem robót,
 • kontrola rozwiązań materiałowych i technologii stosowanych w trakcie realizacji inwestycji, modernizacji i remontów, organizowanie i udział w przeglądach technicznych budynków użyteczności publicznej,
 • przygotowanie i realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z ochrony środowiska, dotyczących energooszczędności.
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE TECHNICZNE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO LUB ARCHITEKTURY, MIN. 2 LATA STAŻY PRACY

UMIEJĘTNOŚCI
znajomość przepisów prawa:
Prawo Budowlane i aktów wykonawczych, Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
znajomość obsługi aplikacji komputerowych: Microsoft Office,
umiejętności: czytania i interpretowania przepisów oraz związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
komunikatywność, nastawienie na współpracę, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie, umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.

Mile widziane: uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe, znajomość aplikacji AutoCAD, doświadczenie zawodowe pracy na budowie lub w pracowni projektowej, doświadczenie w realizacji, nadzorowaniu lub kontroli procesu inwestycyjnego.

Wymagania konieczne:obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.

Warunki pracy:
 • wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. praca w terenie,
 • możliwe prace na wysokości powyżej/ poniżej 3 metrów,
 • miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24, piętro II,
 • praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku i między siedzibami Urzędu, budynek jest wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów), dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek lojalnościowy,
 • umowa o pracę.
Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa ogólnego lub architektury,
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 2 lata stażu pracy (należy potwierdzić dzień rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 z dnia 2022.03.04) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając poniższy formularz aplikacyjny, bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Budynków - oferta pracy 1” lub przesłać za pomocą ePUAP.

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 11.03.2024 !
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Dodatkowe informację pod linkiem:
https://bip.um.gdynia.pl/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-specjalisty-do-glownego-specjalisty-w-wydziale-budynkow-oferta-1,594353
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 28.02.2024

Wróć do góry