Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym,
2. odpowiedzialność za prawidłowe oraz terminowe rozliczanie deklaracji podatkowych (CIT, JPK-VAT itp.),
3. analiza i kontrola dokumentów księgowych,
4.  księgowanie zdarzeń gospodarczych,
5.  sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,
6.  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
7. przygotowywanie raportów i analiz według potrzeb zarządu
8. Wdrażanie nowych systemów księgowych lub aktualizacja istniejących, aby zapewnić efektywną i efektywną pracę działu księgowości.

Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku: rachunkowość, ekonomia, finanse.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego.
 3. Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 4. Zaangażowanie, skrupulatność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole.
 5. Doświadczenie w pracy z różnymi systemami księgowymi oraz umiejętność szybkiego przyswajania nowych narzędzi i technologii.
 6.  Mile widziane: szkolenia lub doświadczenie z zakresu księgowości organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, szkolenia z zakresu finansów publicznych, itp
Oferujemy:
 1. Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku na podstawie umowy o pracę.
 2. Samodzielne stanowisko pracy.
 3. Miłą atmosferę oraz wsparcie zespołu.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Łączenie pracy zdalnej oraz stacjonarnej.
Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydatka/kandydat na stanowisko głównego księgowego musi złożyć
1)      list motywacyjny,
2)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
3)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia  na stanowisku głównego księgowego (kserokopie),
4)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty  należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 r. tj. piątek, do godziny 15.00:
-  w siedzibie biura Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, kod 80-440 przy ul. Plac Gen. Józefa Wybickiego 18  na adres e-mail: [ukryte]   
lub pocztą tradycyjną.
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 19.04.2024 r. do godziny 15.00.

Wszelkich informacji o naborze udzielamy pod nr tel. 58 557-53-41 - p. Krzysztof Makowski. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Oświadczenie, że kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 08.04.2024

Wróć do góry