Operator maszyn rozlewniczych

Ogłoszenie nieaktualne

Operator maszyn rozlewniczych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Książeczka sanepidowska
Tak

Opis stanowiska
 • obsługa maszyn rozlewniczych
 • utrzymanie czystości w dziale
Wymagania
 • sumienność
 • dokładność
 • samodzielność, oraz dobra organizacja pracy
 • ważne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • chęć do nauki
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (2 zmiany)
Co oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Dodatkowe benefity pozapłacowe
 • Praca od poniedziałku do piątku
CV proszę wysyłać na adres [ukryte] w tytule wpisując „operator maszyn rozlewniczych"

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Bielkówku przy ul. Gregorkiewicza 1 w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2018. nr 1000, ze zm.)
 
Informacje o firmie
Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) to rodzinna, niezależna firma z Pomorza. Z duma kontynuujemy tradycje browarnicze regionu.
Siedziba firmy znajduje się w Bielkówku pod Gdańskiem.

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 1, 83-050 Kolbudy. Wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000446808 o numerze NIP 604-015-90-17 REGON 221820054 Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować a) pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki b) e-mail: kadry@browar-amber.com.pl; Tel. (58) 682-66-21 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą : a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, jeśli roszczenia dotyczą prowadzonej przez spółkę rekrutacji 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 3. Pani/Pana dane będę przechowywane przez okres 6 miesięcy 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.02.2024

Wróć do góry