Ogłoszenie nieaktualne

Operator/ka Produkcji

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
5000 - 6000
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Galvion poszukuje operatorów produkcji, którzy dołączą do naszego zespołu w nowej fabryce Gdańsku (okolice lotniska Rębiehowo).
Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenia w pracy na produkcji bądź przy kontroli jakości produktu
 • doświadczenia w pracy z różnymi materiałami
 • wykształcenia na poziomie średnim bądź zawodowym
 • dbałości o szczegóły
 • zdolności manualnych
 • umiejętności pracy z narzędziami produkcyjnymi np. wkrętak, suwmiarka, skaner ręczny
 • podstawowej obsługi komputera
 • możliwości pracy w systemie zmianowym (dwie zmiany)
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, pracy zgodnej z instrukcją stanowiskową
 • umiejętności współpracy w zespole i dobrej komunikacji
 • elastyczności, pracy na różnych stanowiskach
Zadania na stanowisku:
 • praca na produkcji przy montarzu hełmów balistycznych z wykorzystaniem narzędzi produkcyjnych w oparciu o instrukcję stanowiskową
 • dbałość o jakość wykonanego produktu, bieżąca konrola produktu pod kątem zgodności ze specyfikacją
 • podstawowe poprawki w przypadku stwierdzenia błędów jakościowych produktu
 • raportowanie stopnia wykonania planu produkcyjnego
 • termin rozpoczęcia pracy lipiec/sierpień 2024
Co oferujemy?
 • pracę w nowym dynamicznym zespole w nowoczesnej hali produkcyjnej w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • premię uzależnioną od wyników
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dofinansowanie do karty sportowej bądź wydarzeń kulturalnych
Na podstawie Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym kandydaci muszą spełniać wymagania:
 • ukończone 18 lat,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • nie wykazywać zaburzeń psychicznych i istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
 • posiadać nienaganną opinię, potwierdzoną przez komendanda powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Galvion Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 2/29 (dalej jako: Galvion).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych można kontaktować się pod adresem e-mail: legal@galvion.com
3. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu prowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny art. 221 § 1 Kodeks Pracy). Jeśli zdecydujesz się przekazać nam szerszy zakres danych niż jest to wskazane w przepisach prawa np. zdjęcie przedstawiające Twój wizerunek podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest przekazanie nam Twojego zgłoszenia aplikacyjnego. W każdym czasie możesz cofnąć tą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem legal@galvion.com. Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będziemy także przetwarzać w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest konieczność oceny predyspozycji kandydata na określone stanowisko.
4. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Galvion Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda). W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem legal@galvion.com.
5. Twoje dane osobowych możemy przekazać podmiotom świadczącym dla Nas usługi, w szczególności dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Odbiorcami Twoich danych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) w ramach grupy kapitałowej Galvion. Aby otrzymać kopie zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, należy skontaktować się na adres email wskazany w pkt. 2.
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane: a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu; b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - do momentu wycofania tej zgody. Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą nie dłużej iż przez 12 miesięcy, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
9. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z nami, pisząc na adres legal@galvion.com bądź pocztą tradycyjną na adres firmy Galvion .
10. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata z procesu rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.04.2024

Aktualizacja: 19.04.2024

Wróć do góry