Pomoc domowa w Domu dla Dzieci

Ogłoszenie nieaktualne

Pomoc domowa w Domu dla Dzieci

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Wynagrodzenie brutto
4242 - 4300
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Książeczka sanepidowska
Tak

Praca w Domu prowadzonym przez Fundację Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" w Gdańsku

Do zakresu zadań pomocy domowej należeć będzie m.in:
- organizowanie różnych form samoobsługi wychowanków i wyrabianie u dzieci poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Domu (placówka całodobowa opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego) - przygotowywanie posiłków, codzienne porządki oraz wszelkie pozostałe czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego
- dbanie o bezpieczeństwo wychowanków w trakcie wykonywania  czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i funkcjonowaniem Domu

Wymagania:
  • zaświadczenie o niekaralności (wymagane przy zatrudnieniu)

Kompetencje osobiste:
  1. odpowiedzialność, sumienność i dokładność, 
  2. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  3. komunikatywność, wrażliwość, empatia,
  4. wysoka kultura osobista,
  5. dyspozycyjność i operatywność,
  6. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
  7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres mailowy [ukryte]   w tytule wiadomości proszę dopisać:                        "Pomoc Domowa"

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

więcej o naszej działalności: https://fundacjadlarodziny.pl/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Sierakowickiej 9 (zwane dalej „Fundacją”). 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
    - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   -  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    - prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacje o firmie
https://fundacjadlarodziny.pl/

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 25.08.2022

Aktualizacja: 01.03.2024

Wróć do góry