Referent/Specjalista ds. rekrutacji

Ogłoszenie nieaktualne

Referent/Specjalista ds. rekrutacji

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Zakres obowiązków/najważniejsze zadania:
1. Aktywna rekrutacja kandydatów na studia w j. polskim i angielskim (korespondencja, przygotowanie dokumentów, rejestracja)
2. Obsługa kandydatów oraz studentów w języku polskim i angielskim
3. Prowadzenie komputerowej bazy danych studentów, obsługa aplikacji i programów komputerowych związanych z obsługą studentów i spraw administracyjnych uczelni : ZEUS, Moodle, MS Teams
4. Przygotowywanie decyzji i innych dokumentów związanych z organizacją i  realizacją programu studiów realizowanych w Uczelni
5. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu obsługi studenta i procesu kształcenia.
6. Prowadzenie teczek studentów
7. Aktualizacja strony internetowej uczelni
8. Wykonywanie innych czynności wskazanych przez przełożonego
9. Wsparcie działu promocji – współorganizacja imprez uczelni, pomoc w prowadzeniu mediów społecznościowych
10. Terminowe wykonywanie zadań

Wymagania kwalifikacyjne:
· Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie dokumentacji. ( Min. B2 )
· Biegła znajomość języka polskiego
· Umiejętność zarządzania swoim czasem w pracy, ustalania priorytetów
· Zdolność samodzielnego działania
· Dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
· Gotowość do uczenia się obsługi nowych aplikacji komputerowych, biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu
· Wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
· Mile widziane doświadczenie w pracy w dziekanacie
· Wykształcenie wyższe
Oferujemy:
· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
· zatrudnienie w instytucji szkolnictwa wyższego z możliwością rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
· ciekawą pracę, przyjazne środowisko, wsparcie współpracowników
· planowane zatrudnienie czerwiec/ lipiec 2024 r.
Dokumenty: CV należy składać na adres: ada.zacharewicz@wstih.pl [ukryte] podając w tytule nazwę stanowiska
Informacje o firmie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią branżową i specjalizuje się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla branży turystycznej.
WSTiH w Gdańsku posiada 27 letnie doświadczenie w edukowaniu teoretycznym i praktycznym rzeszy kadry zawodowej dla światowego rynku turystyki. Dyplomy WSTiH trafiły do ponad 13 tysięcy absolwentów z całego świata. Dzięki zdobytemu wykształceniu nasi abiturienci z sukcesem, na kierowniczych stanowiskach zarządzają hotelami, restauracjami i innymi obiektami w branży turystycznej. Duże grono osób zostaje właścicielami własnych działalności gospodarczych w sektorze MSP w branży turystycznej. Jest to dowód, że zainteresowania i pasja stają się zawodem. Jesteśmy Uczelnią, w której koncentrujemy się na wszystkich wymiarach i aspektach światowej turystyki. Obserwujemy i analizujemy potrzeby rynku wdrażając nowe programy odzwierciedlające światowe trendy.  Jesteśmy otwarci i innowacyjni  w obszarze kształcenia. Zatrudniamy najwyższej klasy polskich i zagranicznych wykładowców będących praktykami w swoich dziadzinach.
Studia w WSTiH w Gdańsku to kreatywność w biznesie, twórcze myślenie, przygotowywanie najlepszej kadry zawodowej dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki. To innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta kształcenia umożliwiająca  studentom i absolwentom spełnianie swoich marzeń.

Prosimy o dodanie klauzuli:

W CV prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem https://wstih.pl/wp-content/uploads/2020/05/Dla-kandydata-do-pracy_WSTiH.pdf
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 21.05.2024

Aktualizacja: 21.05.2024

Wróć do góry