Rejestrator/Rejestratorka Copernicus Profilaktyka

Ogłoszenie nieaktualne

Rejestrator/Rejestratorka Copernicus Profilaktyka

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Medycyna,
Opieka medyczna,
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: D1.110.18.2023

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Rejestrator / Rejestratorka - COPERNICUS – Profilaktyka, ul. Wałowa 27 w Gdańsku

Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • Atrakcyjny pakiet dodatków pozapłacowych - ZFŚS ("wczasy pod gruszą", świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Kartę sportową na preferencyjnych warunkach
 • Zniżki na badania profilaktyczne
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Rejestracja pacjentów oraz ich kompleksowa obsługa
 • Uzupełnianie danych w systemie informatycznym
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Miejsce pracy: Copernicus Profilaktyka, ul. Wałowa 27, godz. pracy 7-18 od poniedziałku do piątku
Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie
 • Znajomość obsługi komputera (zwłaszcza MS Office) i urządzeń biurowych
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (praca wg grafiku, w godz. 7-18 od poniedziałku do piątku)
Uwaga! Przed zatrudnieniem każdy kandydat zostanie sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz.U. z 2016, poz. 862 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną przez formularz Aplikuj dostępny na stronie www.copernicus.gda.pl/ogloszenia/kariera

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [ukryte] , nr telefonu 58 76 40 339.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Data dodania ogłoszenia: 19.02.2024

Aktualizacja: 19.02.2024

Wróć do góry