Samodzielne monterzy

Ogłoszenie maxi
Gdynia Gdynia Port
Kadłubowców 7
Samodzielne monterzy Kontrakt B2B
obserwuj

Samodzielne monterzy

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
11000 - 13000
Rodzaj umowy
Kontrakt B2B
Branża / kategoria
Pracownicy produkcji,
Produkcja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Tak

SAWION Sp. z o.o., firma z branży stoczniowej zatrudni samodzielnych monterów kadłubów okrętowych oraz samodzielnych monterów rurociągów. 

Zakres obowiązków:
- prefabrykacja i montaż rurociągów okrętowych;
- montaż kadłubów okrętowych.
Wymagania:
- doświadczenie stoczniowe jako monter;
- czytanie rysunku okrętowego izometrycznego;
- kurs cięcia i sczepiania potwierdzony certyfikatem;
- rzetelność w podejściu do wykonywanej pracy;
- mile widziana znajomość języka polskiego;
- umiejętność organizowania pracy własnej;
- zaangażowanie i dyspozycyjność gotowość do pracy na terenie stoczni w Gdyni.
Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
- legalne zatrudnienie na podstawie działalności gospodarczej (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów do jej rejestracji);
- gwarantowaną ciągłość współpracy;
- terminowe wynagrodzenie;
- ubrania robocze;
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień np. certyfikaty spawalnicze, uprawnienia na cięcia i sczepiania;
- dla obcokrajowców nadajemy pomóc w złożenie karty pobytu bez dodatkowych opłat (tylko opłata państwowa);
- pomoc w zakwaterowaniu w Gdyni.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłaniu CV drogą mailową: s...@gmail... Wyświetl e-mail
Więcej informacji udzielamy również pod nr tel. +48 790513... Wyświetl numer , Artem Slidkevych – Prezes Zarządu spółki
Informacje o firmie
SAWION Sp. z o.o., firma z branży stoczniowej na rynku polskim istnieje już ponad 5 lat. Zatrudnia ludzi do stoczni na następnych stanowiskach:
- monterzy prowadzący oraz pomocnicy;
- spawacze;
- szlifierzy;
- sprzątacze.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Sawion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, ul. Komandorska 29B/11, 81-232 Gdynia, nr KRS 0000744463, NIP 9581694516
2. Z Administratorem można kontaktować się mailowo na adres sawionspzoo@gmail.com lub kierując korespondencję pod adres ul. Komandorska 29B/11, 81-232 Gdynia.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w celach podatkowych, w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora np. dochodzenie roszczeń.
5. 4.Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie podmioty działające na polecenie Administratora w tym m.in. współpracownicy Administratora, obsługa księgowa, obsługa hostingowa, informatyczna, kuriersko-pocztowa, w zakresie objętym umowami powierzenia przetwarzania i niezbędnym do realizacji konkretnej umowy. Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa np. organu państwowe
6. Administrator w większości przypadków nie zamierza przekazywać danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator korzysta jednak z technologii podmiotów, które mają siedziby poza terytorium Unii Europejskiej, jak Google, Microsoft. Firmy te gwarantują przestrzeganie analogicznych do RODO standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych jest zgodne z prawem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu niezbędnego do realizacji celów wynikających z umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia, do upływu okresów wskazanych przepisami prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
8. Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa, uprawnienie do skorzystania z tych praw będzie zależeć od celu przetwarzania danych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 07.09.2023

Aktualizacja: 15.07.2024

Zgłoś

obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij
avatar

Artem Slidkevych

790513... Wyświetl numer
S...@gmail... Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdynia Gdynia Port
Kadłubowców 7
SMS
Wyświetl numer
Wróć do góry