Specjalista ds. Rejestracji i Audytu

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. Rejestracji i Audytu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Sekretariat / Recepcja,
Wsparcie administracyjne,
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: RR/2023

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie przy opracowywaniu oraz weryfikacji dokumentacji,
 • dbałość o szczegóły,
 • wysoka kultura osobista,
 • biegła obsługa programów MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B.
Obowiązki:
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji,
 • weryfikowanie poprawności dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym,
 • koordynowanie obiegu dokumentacji w firmie,
 • przygotowywanie raportów i zestawień,
 • koordynowanie ważnych wydarzeń i terminów,
 • aktualizacja dokumentów w bazach, systemach informatycznych i na stronach internetowych,
 • realizacja spraw urzędowych i w biurze,
 • wsparcie współpracowników w bieżących obowiązkach.
Oferujemy:
 • dobrą płacę za dbałość o szczegóły i relacje,
 • przyjazne otoczenie,
 • ambitne projekty,
 • dla lojalnych i wytrwałych - bezpłatne studia podyplomowe.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty e-mail: [ukryte] .
Informacje o firmie
Reprezentujemy osoby fizyczne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W ich imieniu występujemy w sprawach dotyczących likwidacji szkód osobowych (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby bliskiej). Pomagamy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty, dotyczy zdarzeń nawet do 20 lat wstecz.

GDPM: 
 • to prowadzenie sprawy Klienta bez opłat wstępnych, bez ryzyka,
 • to skuteczni prawnicy, radcowie i adwokaci,
 • współpracuje z TER Enterprises, skutecznym doradcą odszkodowawczym osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, 
 • współpracuje z Medicalex, który świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych wskutek błędu medycznego,
 • zapewnia specjalistów z Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, którzy wykonują niezależne opinie medyczne służące ustaleniu przyczyn i skutków szkody osobowej,
 • to 100 % satysfakcji Klienta, gwarancja zastępstwa procesowego w sądzie.
 
Współpraca z GDPM poza generowaniem pokaźnego zarobku przynosi satysfakcję z niesienia profesjonalnej i skutecznej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i wskutek błędów medycznych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych jest GDPM OZR Tomasz Rosa. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@gdpm.pl. Odbiorcami danych w rozumieniu mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko pracy. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65518579

Aktualizacja: 16.11.2023

Wróć do góry