Specjalista/ka Mikrobiologii do zespołu Bio Laboratorium |PPNT Gdynia

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista/ka Mikrobiologii do zespołu Bio Laboratorium |PPNT Gdynia

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia (PPNT Gdynia) ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do zespołu Bio Laboratorium (umowa o pracę, pełny wymiar etatu, 40h tygodniowo) w Pracowni Mikrobiologii.

Główne obowiązki:
- wykonywanie badań mikrobiologicznych w oparciu o normy, specyfikacje, farmakopee;
- opracowaniem nowych i weryfikacja istniejących metod hodowli oraz wykrywania i identyfikacji mikroorganizmów w kosmetykach, produktach spożywczych, próbkach środowiskowych;
- wykonywanie, dokumentowanie i raportowanie badań zleconych;
- kontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń laboratoryjnych;
- obsługa autoklawu, biofermentora
- przygotowanie warsztatów i szkoleń dla uczniów i studentów;
- współpraca z pozostałymi działami PPNT Gdynia
- dodatkowo: współpraca z zewnętrznymi firmami i instytucjami, delegacje służbowe, prowadzenie prezentacji i spotkań (w tym w jęz. angielskim), monitoring i analiza działań konkurencji, rozwój wiedzy w zakresie innowacji i branży startupowej, udział w szkoleniach/konferencjach, przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych

Wykształcenie:
- wyższe kierunkowe (np. Ochrona Środowiska, Biotechnologia, Biologia).

Niezbędne wymagania:
- znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym;
- kilkuletnie (powyżej 3 lat ) doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium;
- doświadczenie z zakresu obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej;
- umiejętność walidacji metod mikrobiologicznych;
- umiejętność prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla studentów;
- znajomość wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz systemów zarządzania zgodnie z normą ISO 17025, ISO 9001
- znajomość pakietu Microsoft Office, w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
- komunikatywność, umiejętność budowania relacji, otwartość i energia
- samodzielność, świetne zorganizowanie i inicjatywa
- dokładność i terminowość
- umiejętność szybkiego uczenia się

Co dajemy w zamian?
- ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
- przyjazną atmosferę
- umowę o pracę, na cały etat
- możliwość pracy w trybie okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze do 24 dni w roku (zgodnie z regulaminem wewnętrznym PPNT Gdynia)
- dofinansowanie do karty Multisport
- możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
- nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

Warunki pracy:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- miejsce pracy w budynku nr I – 2 piętro budynek bez windy. budynek IV – parter i 5. pięter, budynek wyposażony w windę; przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą PPNT Gdynia


Wymagane dokumenty oraz oświadczenia (wzory oświadczeń dostępne w załączniku):
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.2022.530 z dnia 2022.03.04.) na kolejnym etapie rekrutacji będzie zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres [ukryte] lub składać osobiście na adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, do dnia 05.06.2023 r. do godz. 15:00, z dopiskiem „Specjalista w Pracowni Mikrobiologii”. Dokumenty, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Masz pytania? Napisz do nas, udzielimy ci dodatkowych informacji – [ukryte]

Do pobrania: https://mab.to/t/0HyLX3SOLIB/eu1 
Informacje o firmie
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to hub dla ponad 250 firm z branży takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65335074
  • Data wyróżnienia: 30.05.2023
  • Data wprowadzenia: 30.05.2023
Wróć do góry