Spedytor kolejowy

Ogłoszenie podstawowe

Spedytor kolejowy

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Spedycja
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Zakres obowiązków:
 • planowanie, realizowanie i monitorowanie zleceń spedycji kolejowej
 • prowadzenie ewidencji zleceń w systemie spedycyjnym
 • budowanie i podtrzymywanie kontaktów z klientami i podwykonawcami
 • optymalizacja kosztów logistycznych
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji i wysoką jakość obsługi klienta
 Wymagania:
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość rynku TSL i procesów spedycyjnych
 • wykształcenie wyższe z zakresu transportu i logistyki lub ekonomii
 • mile widziany dyplom „FIATA in Freight Forwarding”
 • dobra znajomość Pakietu MS Office
 • samodzielność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odpowiedzialność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 Oferujemy:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • dostęp do szkoleń niezbędnych do wykonywanej pracy
 • pakiet benefitów: możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie pakietu Multisport, imprezy integracyjne
Informacje o firmie
Langowski Logistics to polska firma rodzinna, specjalizująca się w spedycji i logistyce międzynarodowej od 2004 roku. Zespół ponad 240 specjalistów z branży świadczy usługi transportowe i magazynowe na najwyższym poziomie, dostarczając ładunki klientów do dowolnego miejsca na Ziemi. Własna Agencja Celna, cztery własne magazyny składowo-przeładunkowych na terenie Polski oraz sieć ponad 1500 Agentów na całym świecie wyróżniają firmę na tle konkurencji.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz w świetle przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zm.) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LANGOWSKI LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużyckiej 3C, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000902900, NIP: 9581695728, REGON: 381455449, (także jako: pracodawca); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko zgodnie z ogłoszeniem administratora i zweryfikowania spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, na podstawie: uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, (danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji/miejsca zamieszkania) danych o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy), wyrażonej przez Panią/Pana na podstawie oświadczenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane powyżej w pkt a) np. danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 221a 1b Kodeksu pracy), realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków w związku z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i uwzględnienia Pani/Pana aplikacji zawierającej dane osobowe na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko, które Pani/Pan aplikuje i ewentualnie przez czas trwania innych bieżących i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia przesłania przez Panią/Pana do administratora aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach); posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail zgody@langowski.eu. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko i Pani/Pana udziałem w tym procesie (zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prawa żądania przez podmiot danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty pośredniczące w organizacji procesu rekrutacji zajmujące się zawodowo działalnością pozyskiwania pracowników); Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Klikając w przycisk Wyślij/Aplikuj zgadzasz się na przetwarzanie przez Langowski Logistics Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65598939

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Langowski Logistics

Koordynator planowania logistyki magazynowej Gdańsk

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 15 godzin temu

Warehouse Product Business Manager

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 20 dni temu

Asystent spedytora

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 22 dni temu

Asystent ds. logistyki magazynowej Gdańsk

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 22 dni temu

Langowski Logistics

p...@lango... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Gdynia Mały Kack
Łużycka 3C 
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Wróć do góry