Starszy Specjalista/Specjalistka ds. audytu i kontroli

Ogłoszenie maxi
Gdańsk Śródmieście
Straganiarska 24-27
Starszy Specjalista/Specjalistka ds. audytu i kontroli Umowa o pracę
obserwuj

Starszy Specjalista/Specjalistka ds. audytu i kontroli

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
6000 - 8500
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Audyt / Podatki,
Kontrola jakości / Audyt
Poziom stanowiska
Pracownik biurowy
Charakter pracy
Stacjonarna

O nas - Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Jesteśmy powołanym przez samorząd województwa funduszem wspierającym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz infrastrukturę regionu poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Zapewniamy finansowanie projektów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza.
Stanowisko:
 • Starszy Specjalista/Specjalistka ds. audytu i kontroli
Zakres zadań i odpowiedzialności:
 1. opracowywanie oraz realizacja rocznych planów kontroli,
 2. kontrola realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi oraz bezpośrednimi odbiorcami wsparcia,
 3. prowadzenie czynności przygotowujących do kontroli, w tym przygotowywanie programu kontroli, zbieranie informacji o kontrolowanym podmiocie, opracowywanie list sprawdzających do kontroli, przygotowywanie zawiadomień i upoważnień do kontroli,
 4. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji Umów Operacyjnych przez Pośredników Finansowych oraz bezpośrednich odbiorców wsparcia,
 5. prowadzenie czynności pokontrolnych, w tym sporządzanie informacji pokontrolnej, zaleceń po­kon­trolnych,
 6. analizowanie skuteczności przeprowadzanych kontroli oraz monitorowanie wdrażania przez poś­red­ników finansowych i odbiorców wsparcia zaleceń pokontrolnych,
 7. nadzór nad wekslami przyjętymi jako zabezpieczenie zawartych umów oraz ich uwalnianie w przypadku zakończenia umów,
 8. sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.
Wymagania:
Wykształcenie:
 • wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.
Doświadczenie:
 • minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego przygotowywania oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych i kontroli, w tym w zakresie samodzielnego przygotowywania dokumentacji pokontrolnej (protokołów, zaleceń) oraz monitorowania wdrożenia wystosowanych rekomendacji.
Wiedza i umiejętności:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym zwłaszcza pakietu Ms Office,
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy, ustalania priorytetów, orientacja na cele i zadania,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa bankowego,
 • umiejętność formułowania rekomendacji i podejmowania decyzji w warunkach presji czasu,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, dociekliwość i skrupulatność.
Cechy i postawy:
 • wysoka kultura osobista,
 • proaktywność,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do poszerzania wiedzy.
Mile widziane:
 • znajomość aktualnych prawnych procesów windykacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • znajomość zagadnień związanych z systemem wspierania MŚP oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków publicznych.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza na czas określony),
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
 • benefity pozapłacowe (opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, dodatek za niekorzystanie z samochodu, refundacja kosztu zakupu książek i biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, dodatkowe dwa dni wolne od pracy dla wolontariuszy).
 • system ruchomego czasu pracy.
CV prosimy wysyłać na adres mailowy k...@pfr.z... Wyświetl e-mail w tytule wpisując nazwę stanowiska.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o. o.) z siedzibą w Gdańsku, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
- adres e-mail: biuro@pfr.zpomorskim.pl

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@pfr.zpomorskim.pl.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego procesu postępowania rekrutacyjnego, a także kolejne nabory pracowników jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę.

Podstawa przetwarzania danych
W przypadku danych osobowych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1320), dalej jako KP oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek ciążący na administratorze.
Dane osobowe określone w art. 22(1) § 1 pkt. 4 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. KP, podstawą przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO działania podjęte przed zawarciem umowy.

Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zawarte w ofercie pracy/CV będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończonym procesie postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, w tym Pracuj.pl oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 10.07.2024

Aktualizacja: 11.07.2024

Zgłoś

obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij
avatar

Pomorski Fundusz Rozwoju

585858... Wyświetl numer
k...@pfr.z... Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Śródmieście
Straganiarska 24-27
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
E-mail
Wyświetl numer
Wróć do góry