Technik Obiektu / Serwisu

Ogłoszenie nieaktualne

Technik Obiektu / Serwisu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Elektronika / Elektryka,
Mechanika,
Utrzymanie ruchu
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Szukasz uczciwego pracodawcy ?
Chcesz pracować na nowoczesnym budynku?
FBSerwis S.A. podniesie Twoje kwalifikacje i doceni zaangażowanie !

                                                     Miejsce pracy: Gdańsk
 
U NAS BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y ZA:
 • Zapewnienie sprawnej obsługi nowoczesnych budynków komercyjnych i mixed-used
 • Realizacje planów konserwacji oraz inspekcji instalacji i urządzeń w oparciu o wspólnie opracowany harmonogram
 • Rozwiązywanie problemów technicznych oraz usuwanie usterek
 • Kontakt z Klientem oraz Najemcami obsługiwanych nieruchomości
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z zewnętrznymi dostawcami
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI:
 • Posiadasz uprawnienia SEP do lub powyżej 1kV (dodatkowym atutem będą uprawnienia II i III grupy)
 • Masz wiedzę dotyczącą instalacji elektrycznych i sanitarnych
 • Zdobyłaś/eś doświadczenie w budowie lub naprawie instalacji budynkowych
 • Znasz i potrafisz korzystać z pakietu MS Office (w szczególności Excel i Outlook)
NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
 • Wsparcie i wiedzę Kierownika stacjonującego w Gdańsku
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, wypłacane zawsze na czas
 • Pakiet benefitów pozapłacowych: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna i karta sportowa
 • Partnerskie relacje w zespole
CZEKAMY NA TWOJE CV LUB KONTAKT TELEFONICZNY!
Informacje o firmie
Facility Management
FBSerwis pomaga swoim klientom przedłużać cykl życia budynków i infrastruktury, optymalizować koszty utrzymania i podnosić efektywność energetyczną oraz dbać o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój lokalnych społeczności.

Zgodnie z ideą Total Facility Managment gwarantujemy kompleksową obsługę nieruchomości, której celem jest widoczna poprawa jakości usług oraz znacząca oszczędność kosztów.
Współpracując zarówno z klientami prywatnymi, jak i z firmami sektora publicznego wykorzystujemy bogate doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą oraz wsparcie doświadczonych i dobrze wyszkolonych pracowników. 

FBSerwis utrzymuje technicznie obiekty o łącznej powierzchni ponad 1 mln metrów kwadratowych w całej Polsce.
Street Lighting
Świadczymy kompleksowe usługi zarządzania infrastrukturą oświetleniową.

FBSerwis posiada w swoim portfolio ponad 20 tys. zmodernizowanych punktów świetlnych.

Projekty modernizacji oświetlenia realizujemy kompleksowo – od etapu projektowania systemu (w tym dobór elementów infrastruktury oświetleniowej i systemu sterowania), poprzez etap pozwoleń na budowę, realizację robót, aż po bieżącą konserwację, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Dzięki modernizacji oświetlenia pomagamy klientom poprawić efektywność energetyczną i redukować emisję dwutlenku węgla.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (FBSerwis). FBSerwis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane umieszczone w aplikacji, w zakresie niewymaganym przepisami prawa, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
realizacji prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FBSerwis będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia typu: nałogi, niepełnosprawność, renta) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.

Może Pani/Pan, w dowolnym momencie, wycofać każdą z wyrażonych zgód.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT oraz inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Ponadto FBSerwis może przekazać dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Może Pani/ Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. c RODO do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział;
w przypadku danych wykraczających poza zakres wymagany przez art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy lub wynikający z odrębnych przepisów przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. a RODO do momentu wycofania zgody;
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
żądania do nich dostępu,
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Jeśli Pani/ Pana aplikacja (CV) została przekazana do FBSerwis w ramach programu poleceń pracowniczych, to źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych jest osoba polecająca Panią/ Pana do pracy w FBSerwis. W takim przypadku kategorie przetwarzanych danych to: (I) imię/ imiona i nazwisko, (II) data urodzenia, (III) dane kontaktowe, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku również: (IV) wykształcenie, (V) kwalifikacje zawodowe, (VI) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo wśród kategorii przetwarzanych danych, mogą znaleźć się inne dane zawarte przez Panią/ Pana w aplikacji (CV).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 64356788

Aktualizacja: 06.12.2023

Wróć do góry