Technik Utrzymania Ruchu

Ogłoszenie nieaktualne

Technik Utrzymania Ruchu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
7500 - 8500
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja,
Utrzymanie ruchu
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Zakres zadań obejmuje m.in.:
 • Zapewnienie ciągłości pracy maszyn (frezarki CNC, tokarki CNC)
 • Skuteczne usuwanie awarii oraz realizacja planowanych przeglądów
 • Przestrzeganie ustalonych norm bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie czynności  konserwacyjnych  oraz  przeglądów parku maszynowego
 • Prowadzenie gospodarki narzędziowej i magazynowej części zamiennych
 • Współpraca i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez firmy zewnętrzne

Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie min. średnie (preferowane techniczne)
 • Minimum 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Znajomość układów mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych – warunek konieczny
 • Gotowość do pracy III-zmianowej
 • Mile widziana znajomość systemów sterowania maszyn CNC
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji

Oferujemy:
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy
 • Bogaty program wprowadzający
 • Niezbędne szkolenia
Informacje o firmie
DOŁĄCZ DO ŚWIATA DELLNER

Jesteśmy szwedzką firmą, która produkuje i serwisuje systemy łączące pojazdy szynowe w przemyśle kolejowym. Mamy 19 oddziałów na całym świecie, z których największy zakład produkcyjny Dellner zlokalizowany jest właśnie w Polsce. Zajmujemy się produkcją seryjną komponentów mechanicznych i elektrycznych do sprzęgów, a także produkcją jednostkową części, montażem finalnym sprzęgów oraz świadczeniem usług serwisowych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
Kluczem do sukcesu jest nasz najcenniejszy zasób: ponad 370 pracowników. Nasz polski dedykowany zespół pracuje w różnych działach (produkcja, inżynieria, zakupy, sprzedaż, marketing, HR) – zarówno na poziomie lokalnym, jak i wspierając struktury globalne spółki.
To, co sprawia, że kariera w firmie Dellner jest tak wyjątkowa, to chęć kreowania połączeń. Przekształcamy wyzwania teraźniejszości w zrównoważone rozwiązania na przyszłość. Zamieniamy pojedynczych pracowników – w współpracujące i zgrane zespoły, klientów i dostawców – w lojalnych partnerów biznesowych, pojedyncze wagony – w całe pociągi.

Dlatego nasze motto brzmi: „W firmie Dellner wszystko jest doskonale POŁĄCZONE!”
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY

I. Administrator danych osobowych
Dellner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gryfa Pomorskiego 55
80-297 Miszewko
Polska/Poland
NIP 2040000059 | KRS 0000182381 | REGON 192987744

Może Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Gryfa Pomorskiego 55, 80-297 Miszewko
2) przez e-mail: dane.osobowe@dellner.com

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.III. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji i/lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu rekrutacji oraz związane z utrzymaniem platform internetowych, na których rekrutacja się odbywa, jak też świadczącym obsługę księgową i prawną. Dane mogą być przekazane Spółkom z Grupy Dellner.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz niżej;
2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
5. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
8. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
9. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.


zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65572919

Aktualizacja: 30.01.2024

Wróć do góry