Technolog

Ogłoszenie podstawowe
Gdynia Oksywie
inż. Jana Śmidowicza 48
Technolog Umowa o pracę
obserwuj

Technolog

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Konstrukcja / Technologie,
Produkcja,
Praca w Polsce
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak


Zadania:
• obsługa produkcji w zakresie procesów technologicznych prowadzonych w związku z projektem 
• ustalanie limitów pracochłonności i kosztów materiałów 
• nadzór technologiczny budżetu realizowanego projektu
• rozpisywanie kart zadaniowych w systemie ERP
• analiza i opracowywanie kosztorysów na zapytania ofertowe w oparciu o normatywy i doświadczenie.
• nadzór nad zgodnością technologii z przepisami BHP
• opracowanie założeń technicznych do projektowanych stanowisk produkcyjnych
• opracowanie założeń technicznych do projektu oprzyrządowania wynikającego z opracowanych technologii
Wymagania:
• wykształcenie techniczne; preferowane kierunki: elektronika, mechatronika, elektryczny, informatyka, okrętowy, mechaniczny
• umiejętności kalkulowania i wyceny kosztów i tworzenia zapytań ofertowych
• umiejętność czytania rysunku technicznego
• umiejętność opracowywania instrukcji i technologii remontowych o wysokim stopniu trudności
• znajomość języka obcego (angielski) w stopniu komunikatywnym B2
• tworzenie dokumentacji technologicznej
• doświadczenie w negocjacjach 
• bardzo dobra znajomość obsługi MS Office oraz systemu ERP
 
MIEJSCE PRACY: Gdynia
Oferujemy:
  • ciekawą pracę przy wymagających projektach znaczących dla obronności RP
  • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem najnowszych technologii
  • możliwość rozwoju zawodowego i samokształcenia
  • prywatną opiekę medyczną Medicover
  • równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym
  • stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia
  • dofinansowanie do urlopu, kart MultiSport i Medicoversport, i inne okolicznościowe świadczenia dla pracowników i dzieci pracowników z Funduszu Socjalnego
Informacje o firmie
PGZ Stocznia Wojenna to przedsiębiorstwo z prawie stuletnią tradycją działalności i jednocześnie część największego w Polsce (i jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej) koncernu obronnego, tj. Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Poszukujemy specjalistów z wielu dziedzin związanych z okrętownictwem i branżą obronną, oferując pracę w firmie z ogromną tradycją i przy projektach o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa RP.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klikając w przycisk Wyślij zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym. Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna): I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zwaną dalej PGZ SW lub Administrator).Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej PGZ S.A. II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pgzsw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. III. Cele i podstawy przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. IV. Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane. V. Odbiorcy danych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych. Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił. VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein. VII. Prawa osób, których dane dotyczą: W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) sprostowania (poprawiania) swoich danych c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania d) przenoszenia danych e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. VIII. Informacja o dobrowolności podania danych Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne. IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 06.10.2023

Aktualizacja: 21.05.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Stocznia Wojenna

Operator transportera stoczniowego typu Scheuerle

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 30 dni temu

Operator urządzeń dokowych

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 30 dni temu

Malarz - Konserwator

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 30 dni temu

Monter kadłubów okrętowych

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 30 dni temu
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Stocznia Wojenna

j...@pgzsw.pl Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdynia Oksywie
inż. Jana Śmidowicza 48
Zobacz dane kontaktowe
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Wróć do góry