Wychowawca w domu dla dzieci w Rumi

Ogłoszenie nieaktualne

Wychowawca w domu dla dzieci w Rumi

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4600 - 4600
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Książeczka sanepidowska
Tak

Wymagania:
  • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” lub wykształcenie wyższe dowolnego kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela (Art. 98 ust. 1, obowiązujący od 1 lutego 2023 r.)
  • zaświadczenie o niekaralności (wymagane przy zatrudnieniu)

Praca w Domu prowadzonym przez Fundację Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" w Rumi

Wymagane umiejętności:
-  łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku;
- dyspozycyjność (praca na 1/2 etatu)
- umiejętność współpracy zespołowej,
- odpowiedzialność.

Do zakresu zadań wychowawcy należeć będzie m.in:
- indywidualna praca z wychowankiem oraz praca z grupą dzieci i młodzieży;
- przygotowywanie wychowanków do życia społecznego;
- prowadzenie dokumentacji
- dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę powierzonych dzieci, oraz dbanie o czystość i estetykę Domu
- współdziałanie z instytucjami na rzecz dzieci i rodziny.

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres mailowy [ukryte]   w tytule wiadomości proszę wpisać: wychowawca Rumia

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

więcej o naszej działalności:

https://fundacjadlarodziny.pl/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Sierakowickiej 9 (zwane dalej „Fundacją”). 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
    - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   -  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    - prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacje o firmie
https://fundacjadlarodziny.pl/
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 26.10.2022

Aktualizacja: 16.02.2024

Wróć do góry