Syndyk sprzeda karmy dla zwierząt

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 3

Syndyk sprzeda karmy dla zwierząt

Jestem
Firmą

OFERTA SPRZEDAŻY
Syndyk masy upadłości ANIMALO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp/78/2023, pragnie przedstawić ofertę na sprzedaż towarów handlowych, stanowiących majątek masy upadłości ANIMALO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w upadłości.
Oferta dotyczy sprzedaży dwóch odrębnych pakietów z artykułami dla zwierząt, wymienionych poniżej:
  1. Pakiet artykułów dla psów i kotów (100 palet)
Na ten pakiet składają się karmy i akcesoria dla psów i kotów, z ważną datą przydatności do spożycia, których wartość została oszacowana wg cen magazynowych upadłej firmy na 689.677,30 zł. netto.
Pakiet ten oferujemy za 70% wartości oszacowania, tj. 482.774,11 zł. netto plus ewentualny podatek VAT.
  1. Pakiet artykułów dla koni
Na ten pakiet składają się karmy i akcesoria dla koni, z ważną datą przydatności do spożycia, których wartość została oszacowana wg cen magazynowych upadłej firmy na 12.953,34 zł. netto.
Pakiet ten oferujemy za 70% wartości oszacowania, tj. 9.067,34 zł netto plus ewentualny podatek VAT.
Oferty należy składać na adres e-mail [ukryte] , osobiście lub listownie na adres kancelarii:
Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek,
ul. Przemysłowa 35A bud. B,
84-200 Wejherowo
Oferty będą rozpatrywane w miarę wpływu ofert.
Nabywca w/w pakietów zobowiązany będzie odebrać towar na własny koszt.
W przypadku jakichkolwiek pytań oraz chęci otrzymania wykazu artykułów składających się na w/w pakiety proszę o kontakt pod numerem telefonu [ukryte] .
Syndyk
Dominika Bączek

Data dodania ogłoszenia: 19.02.2024

Aktualizacja: 08.04.2024

Wróć do góry