Szukaj

Powrót do listy

kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Nauka - Kursy i szkolenia
Ogłoszenie nieaktualne
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień niezbędnych do kierowania placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:
- ukończone 18 rok życia,
- co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).
- co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno– wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza)

Zapraszamy!
g...@alfae... Wyświetl e-mail
739... Wyświetl numer