Czy na zleceniu można iść do lekarza na NFZ? Płatne zwolnienie lekarskie na zleceniu

PK
19 marca 2024 

Czy na zleceniu można iść na zwolnienie lekarskie? Umowa zlecenie to nadal bardzo powszechna forma zatrudniania pracowników w różnym wieku. Jest elastyczna, co daje poczucie swobody zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Warto mieć jednak świadomość, że osobie zatrudnionej na umowę zlecenie nie przysługują takie same prawa, jak pracownikowi na umowie o pracę. Co przysługuje pracownikowi na umowie zlecenie? Czy na zleceniu można iść do lekarza na NFZ?
Przychodnie i poradnie NFZ - Gdańsk, Gdynia, SopotPracownik na umowie zlecenie nie jest chroniony Kodeksem pracy. Oznacza to, że w razie nieprawidłowości trudno jest dochodzić swoich praw na drodze formalnej, a wszelkie spory rozstrzygane są na podstawie Kodeksu cywilnego.

Pracownikowi na umowie zlecenie nie przysługują zwykle takie prawa, jak: płatny urlop, wynagrodzenie za nadgodziny, urlop macierzyński, chyba że treść umowy spisanej ze zleceniodawcą stanowi inaczej. Umowy zlecenia charakteryzują się dużą dowolnością, jeśli chodzi o ich treść, dlatego przed podpisaniem zlecenia warto poruszyć ważne tematy i zapisać zasady postępowania w różnych wypadkach.

Co dzieje się w przypadku choroby na umowie zlecenie? Czy na zleceniu przysługuje zwolnienie lekarskie, a do lekarza można pójść na NFZ? Czy od umowy zlecenie odprowadzana jest składka zdrowotna?

Ile kosztuje badanie krwi na wszystko? Ile kosztuje badanie krwi na wszystko?

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotneOsoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Umowa zlecenie, w odróżnieniu od umowy o dzieło, jest przedmiotem odprowadzania ubezpieczenia zdrowotnego.
Umowa zlecenie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, jeżeli jest jedynym źródłem dochodu pracownika. Pracodawcy zatrudniający na podstawie umowy zlecenie mają obowiązek opłacać ubezpieczenie zdrowotne swoich pracowników.
Jeżeli jednak osoba posiada inne źródło dochodu, np. pracuje na umowę o pracę bądź prowadzi własną działalność, jako zleceniobiorca może nie być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi. Na umowie zleceniu ubezpieczeniem nie obejmuje się także pracowników będących uczniami bądź studentami poniżej 26 roku życia.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskieZleceniobiorca ma prawo do skorzystać z publicznej służby zdrowia w ramach NFZ, ponieważ odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne. Lekarz może wystawić zwolnienie jako wytłumaczenie nieobecności pracownika, natomiast nie każda każda osoba pracująca na umowę zlecenie ma prawo do zasiłku chorobowego, czyli płatnego zwolnienia lekarskiego.

Dlaczego? Z takiego świadczenia skorzystać można tylko wtedy, gdy opłacana jest składka chorobowa. Ważne jest zatem, aby ustalić to ze zleceniodawcą przed podpisaniem umowy. Brak składki chorobowej to brak prawa do płatnego urlopu zdrowotnego. Co ważne, opłacanie składki chorobowej uprawniać będzie również do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

Podsumowując, opłacanie obowiązkowej składki zdrowotnej jest gwarancją bezpłatnego korzystania z usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli uprawnia do przebywania w szpitalach czy uzdrowiskach. Dobrowolna składka chorobowa natomiast uprawnia do wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy? Urlop wychowawczy a staż pracy Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy? Urlop wychowawczy a staż pracy

Czy na umowie zlecenie można iść do lekarza na NFZ?Tak, każda osoba pracująca na umowie zlecenie może korzystać z usług NFZ, natomiast nie każda osoba otrzyma zasiłek chorobowy za okres zwolnienia lekarskiego.

Studenci, aby korzystać z usług NFZ, muszą być ubezpieczeni np. na uczelni. Studenci, aby korzystać z usług NFZ, muszą być ubezpieczeni np. na uczelni.


Czy na umowie zlecenie można iść na zwolnienie lekarskie?Zleceniobiorca może wziąć kilka dni zwolnienia lekarskiego, jednakże nie każdemu zostanie wypłacony zasiłek chorobowy za ten czas. Jeżeli zleceniobiorca nie opłaca ubezpieczenia chorobowego, czas zwolnienia lekarskiego jest bezpłatny.
Zleceniobiorcy zyskują prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, pod warunkiem że podlegają
ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przynajmniej przez 90 dni.
W przeciwnym razie nie przysługuje im zasiłek chorobowy.

Warto mieć jednak na uwadze, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a zasady dotyczące nieobecności zawarte w Kodeksie pracy, takie jak urlop czy zwolnienie lekarskie, nie mają zastosowania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Oznacza to, że podpisując umowę zlecenie pracownik powinien ustalić postępowanie w takich sytuacjach wcześniej i zapisać odpowiednie punkty w umowie.

Czy student na umowie zlecenie może iść do lekarza na NFZ?Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń.
PK