Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy? Urlop wychowawczy a staż pracy

PK
14 marca 2024 

Urlop macierzyński zaczyna się w dniu porodu i zgodnie z powszechnym przekonaniem trwa rok. Po nim rodzic może przejść na urlop wychowawczy, który może trwać aż 36 miesięcy. Czy czas opieki nad dzieckiem zalicza się do stażu pracy?
Dyrektywa "work-life balance"? Ale o co chodzi?


Ilu ojców korzysta z urlopu dla taty?Ile trwa urlop macierzyński?Urlop macierzyński zaczyna się w dniu porodu. Czas przed porodem objęty jest zwolnieniem lekarskim, którego długość zależy od potrzeb danej osoby.

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, z czego 14 tygodni po porodzie jest obowiązkowym czasem przeznaczonym na odpoczynek i kobieta nie można z niego zrezygnować.
Po 14 tygodniach obowiązkowego urlopu macierzyńskiego matka może wrócić do pracy, a pozostałą, niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego (maksymalnie 6 tygodni) przekazać ojcu.

Po upłynięciu 20 tygodni urlop macierzyński się kończy. Nie oznacza to jednak, że matka musi wracać do pracy - po urlopie macierzyńskim można rozpocząć urlop rodzicielski, którego wymiar wynosi obecnie 41 tygodni.

Potocznie mówi się więc o rocznym urlopie macierzyńskim, który w praktyce składa się z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 41 tygodni urlopu rodzicielskiego (w tym 9 tygodni dla drugiego rodzica).

Warto mieć na uwadze, że jeżeli okres 20 tygodni urlopu macierzyńskiego nie zostanie wykorzystany, następujący po nim urlop rodzicielski nie przysługuje.

Czy należy mi się podwyżka po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Czy należy mi się podwyżka po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy?Zgodnie z obowiązującym prawem urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy. Dotyczy to każdego urlopu, jaki przyznawany jest po urodzeniu dziecka (macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego), niezależnie od tego, która to ciąża. Informacja o urlopie macierzyńskim będzie znajdować się w świadectwie pracy, ale nie wpływa w żaden sposób na późniejsze świadczenia emerytalne czy zdrowotne.

W czasie przebywania na urlopie macierzyńskim matka otrzymuje zasiłek macierzyński. Obowiązek oskładkowania wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy, a całość składek jest finansowana z budżetu państwa. To sprawia, że okres przebywania na urlopie macierzyńskim jako tak zwany okres składkowy w całości wlicza się do stażu pracy dla celów emerytalnych.

Urlop wychowawczy może trwać aż 36 miesięcy. Urlop wychowawczy może trwać aż 36 miesięcy.


Urlop wychowawczy - komu przysługuje?Urlop wychowawczy przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę, które posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Urlop wychowawczy nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Jest to przywilej przewidziany wyłącznie dla stosunku pracy.
Urlop wychowawczy może trwać aż 36 miesięcy. Okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze i do stażu pracy. Podczas korzystania z urlopu wychowawczego pracownica podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy.Do czego wlicza się urlop wychowawczy?Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Stanowi on w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym okres składkowy, zatem jest zaliczany do emerytury.
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym, są opłacane z budżetu państwa - ZUS pokrywa składki finansowane za pracodawcę i pracownika.

Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym nie otrzymuje jednak żadnego zasiłku. Urlop wychowawczy to forma urlopu bezpłatnego.

Co nie wlicza się do stażu pracy?Do stażu pracy nie wlicza się:
  • pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej;
  • prowadzenia działalności gospodarczej;
  • urlopu bezpłatnego.
PK