Emerytury stażowe - czy zostaną wypłacone w 2023 roku?

kc
8 września 2023 

Emerytury stażowe mają umożliwić skorzystanie ze świadczeń bazując na liczbie przepracowanych lat. Od 2021 roku dwa projekty ustawy znajdują się w Sejmie. Czym są i kiedy wchodzą w życie emerytury stażowe?Obecnie emerytura przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2023 roku uprawione osoby otrzymają również 14. emeryturę jako świadczenie stałe. Dodatkowe środki trafią do około 8,3 mln emerytów i rencistów.

Co z emeryturami stażowymi?Emerytury stażowe zakładają możliwość skorzystania ze świadczeń po przepracowaniu określonej liczby lat zamiast osiągnięcia wskazanego wieku emerytalnego.

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ważny jest również odpowiedni staż pracy - 20 oraz 25 lat. Warunki różnią się w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego. Niektóre grupy zawodowe mają inne zasady przyznawania emerytur np. górnicy, służby mundurowe.

W Sejmie od 2021 roku znajdują się dwa projekty ustaw związanych z emeryturami stażowymi.

14. emerytura 2023 - kiedy wypłata? 14. emerytura 2023 - kiedy wypłata?

Emerytury stażowe - projekt prezydenckiPierwszy projekt to inicjatywa prezydenta, który skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powstał w odpowiedzi na potrzeby grupy realizującej wieloletnią działalność zawodową wpływającą na osłabienie sił i problemy z kontynuowaniem pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zgodnie z założeniami ma pojawić się możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób, które mają odpowiednio wysoki staż pracy - 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn, a także zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt prezydencki obejmuje zarówno ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, jak i w ramach rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych.

Ile mogą dorobić do świadczeń z ZUS? Ile mogą dorobić do świadczeń z ZUS?

Projekt przewiduje możliwość dobrowolnego skorzystania z emerytury stażowej, a przedstawione propozycje stanowią uzupełnienie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego.

Emerytury stażowe - projekt obywatelskiDrugi projekt to obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Dotyczy wprowadzenia emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - są to osoby objęte nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Emerytury stażowe 2023 - najnowsze informacje  • obywatelski projekt ustawy - 15 grudnia 2021 r. obyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
    Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
    Wynik: 11 za, 426 przeciw, 7 wstrzymało się
  • prezydencki projekt ustawy - 15 grudnia 2021 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

Emerytury stażowe - od kiedy?Wciąż nie wiadomo, czy ani kiedy jeden z projektów wejdzie w życie.

6 września 2023 roku wdrożono ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw. W ramach zmian wprowadzono m.in. emerytury stażowe dla nauczycieli dedykowane niektórym pracownikom spełniającym określone warunki.

Praca dla emeryta w Trójmieście - warunki, oferty, stanowiska Praca dla emeryta w Trójmieście - warunki, oferty, stanowiska
kc