PPK - czy warto? Czym są i jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

kc
9 lutego 2023 

Na początku roku wielu pracowników ponownie zastanawia się nad ofertą PPK. Czy warto zostać w programie? Do końca lutego osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa muszą ponownie złożyć deklarację. Co cztery lata odbywa się autozapis, a wszyscy uprawnieni trafiają do programu automatycznie. Warto przypomnieć, co to jest PPK, jakie korzyści zapewnia oraz jak zrezygnować.PPK. Do końca lutego musisz zdecydowaćPPK - co to?Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędzania emerytalnego o charakterze prywatnym oraz długoterminowym. Pracodawca ma obowiązek uruchomić program w firmie, a gromadzone oszczędności pochodzą od pracownika, pracodawcy oraz państwa.

Na czym polega PPK?Do PPK automatycznie należą wszyscy pracownicy. Pracodawca zapisuje osoby, które mają ukończone 18 i nie więcej niż 55 lat oraz podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na własny wniosek do programu mogą dołączyć pracownicy powyżej 55 roku życia, którzy jednak nie ukończyli 70 lat.

Czy PPK jest obowiązkowe?Pracownik może przystąpić do PPK dobrowolnie i w każdym momencie zrezygnować z udziału.

PPK - ile procent?Na oszczędności składają się wpłaty pracownika, pracodawcy oraz państwa. Ile wynosi składka na PPK?

 • Pracownik wpłaca 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%.
 • Pracodawca wpłaca 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%.
 • Państwo wpłaca 250 zł na powitanie + 240 zł co roku.

Środki wpływają na rachunek PPK pracownika, którym zarządza instytucja finansowa wybrana przez firmę. Pieniądze trafiają na fundusz wybierający poziom ryzyka inwestycyjnego dopasowany do wieku uczestnika.

Fundusze emerytalne - Gdańsk, Gdynia, SopotPPK czy warto?PPK czy warto? Program pozwala budować bezpieczeństwo finansowe. Pracownicy gromadzą własne środki, otrzymują wpłaty od pracodawcy, a także wpłatę powitalną oraz roczną dopłatę od państwa. Dużą zaletą programu jest możliwość wypłacenia zgromadzonych środków w określonym momencie, np. choroby własnej, małżonka albo dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu) albo na wkład własny kredytu hipotecznego (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu, tylko dla osób przed ukończeniem 45 roku życia). W dowolnym momencie można również zrezygnować z programu i wypłacić zgromadzone środki bez względu na cel ich przeznaczenia.

Zalety PPK:

 • gromadzenie oszczędności - środki dokłada pracodawca oraz państwo,
 • możliwość decydowania o środkach,
 • środki podlegają dziedziczeniu,
 • dobrowolność uczestnictwa.

Wady PPK:

 • niższe wynagrodzenie - środki wpływające na konto PPK obniżają wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
 • nie obowiązuje, kiedy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym albo macierzyńskim,
 • wpływ koniunktury na zysk,
 • możliwość wypłacenia środków bez rezygnacji tylko w określonych sytuacjach.

PPK - czy warto? Program ma wiele zalet, ale nie jest również wolny od wad. Wielu pracowników podkreśla, że obawia się upadku programu oraz przejęcia pieniędzy przez państwo. Przyszłe zyski wydają się niepewne albo ich wartość nie zachęca do przekazania bieżących środków. Znajomość wad i zalet programu, a także opinii doświadczonych doradców pozwoli podjąć decyzję. Dla wielu osób PPK stanowi dobrą alternatywę dla innych form oszczędzania oraz motywuje do odkładania pieniędzy na przyszłość.

Z kalkulatora PPK wynika, że:

 • osoba w wieku 35 lat,
 • zarabiająca 6 tys. brutto,
 • planująca oszczędzanie do 60 roku życia,
 • przy podstawowej miesięcznej wpłacie - 2% wynagrodzenia brutto,
 • przy podstawowej miesięcznej wpłacie pracodawcy - 1,5% brutto,
 • braku dodatkowej dobrowolnej miesięcznej wpłaty,
 • braku dodatkowej dobrowolnej miesięcznej wpłaty pracodawcy,

może zgromadzić środki w wysokości 141 049 zł.

Pod uwagę należy również wziąć parametry takie jak zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania, zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat, zakładany roczny wzrost wynagrodzenia czy koszty zarządzania.

PPK - rezygnacjaJak zrezygnować z PPK? Pracownik ma możliwość rezygnacji z programu w dowolnym momencie. Wystarczy, że złoży deklarację o rezygnacji. Po otrzymaniu dokumentu pracodawca przestaje odprowadzać wpłaty, a środki pobrane, ale nie przekazane do instytucji finansowej są zwracane. Deklarację można złożyć od razu po zatrudnieniu, jeszcze przed zawarciem w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK.

Sezon na IKE i IKZE. Ile można oszczędzić na emeryturę? Sezon na IKE i IKZE. Ile można oszczędzić na emeryturę?

Rezygnacja z PPK - co z pieniędzmi?Rezygnując z PPK uczestnik nie musi podawać przyczyny, może również wrócić w dowolnym momencie ponownie składając deklarację. Zwrot środków polega na wycofaniu oszczędności zgromadzonych na rachunku przed 60. rokiem życia. Uczestnik nie otrzyma całości środków.

W przypadku rezygnacji z PPK suma zgromadzonych pieniędzy pomniejszana jest o:

 • wpłatę powitalną,
 • rządowe wpłaty roczne,
 • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy,
 • 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków.

Wypłaty z PPK - kiedy są możliwe?Wypłaty z PPK nie są tym samym, co zwrot środków w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie.

Wypłata dotyczy szczególnych sytuacji, kiedy można uzyskać część środków bez konieczności rezygnacji z PPK.

Nie mamy zaufania do PPK, choć wypracowują zysk Nie mamy zaufania do PPK, choć wypracowują zysk

Wypłaty z PPK - kiedy są możliwe?

 • poważna choroba uczestnika, małżonka, dziecka - do 25% środków (jednorazowo lub w ratach);
 • na pokrycie wkładu własnego kredytu hipotecznego - do 100% środków, ale tylko dla osób do 45 roku życia, pieniądze należy zwrócić.

Wypłaty z PPK realizowane są na wniosek uczestnika po spełnieniu określonych warunków.

PPK - jak sprawdzić stan konta?Stan konta PPK można sprawdzić w serwisie MojePPK. Logowanie odbywa się przez profil zaufany lub za pomocą konta w serwisie.

W serwisie MojePPK znajdują się informacje o:

 • łącznej wartości środków,
 • wysokości wpłat do PPK,
 • wszystkich rachunkach PPK,
 • raport z zestawieniem danych.

MojePPK to serwis wyłącznie informacyjny.
kc