Skopiowano

Praca w ochronie. Na czym polega praca ochroniarza?

Klaudia Cichocka
4 października 2022 

Praca w ochronie w Gdańsku to duża różnorodność ofert. Zatrudnienie znajdą zarówno osoby bez kursów oraz doświadczenia, jak i ochroniarze kwalifikowani. Zarobki zależą głównie od posiadanych uprawnień, ale także wielkości firmy czy rodzaju zatrudnienia. Na czym polega praca ochroniarza? Jakie wymagania należy spełnić?
Pracę w ochronie w Gdańsku znajdziesz w prywatnych firmach, centrach handlowych czy sklepach wielkopowierzchniowych. Osoby z uprawnieniami mogą liczyć na zatrudnienie m.in. na lotniskach, w urzędach administracji publicznej czy instytucjach finansowych. Część osób traktuje zatrudnienie jako pracę dodatkową, np. na emeryturze czy na studiach. Niektórzy decydują się na rozwój zawodowy, a praca w ochronie to pełnoetatowe źródło zarobków.Praca jako ochroniarz - wymaganiaOchroniarz musi wykazywać się dobrą sprawnością fizyczną, spostrzegawczością oraz podzielnością uwagi. Osoba zatrudniona w ochronie musi również umieć podejmować decyzje pod presją czasu oraz w stresujących sytuacjach. Podczas wykonywania zadań przydaje się także asertywność i równocześnie umiejętność nawiązywania relacji z różnymi osobami. Ochroniarz powinien panować nad emocjami i nie ulegać wpływom innych.

Praca jako ochroniarz - wymagania:


 • sprawność fizyczna,
 • spostrzegawczość,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność panowania nad emocjami,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • asertywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie do ludzi.

Osoba odpowiedzialna za ochronę znajdzie pracę w wielu miejscach - od centrów handlowych, przez obiekty przemysłowe aż po instytucje finansowe, np. banki.

Oferty pracy w ochronie - GdańskBez kursów i uprawnień znaleźć można jedynie prostą pracę w ochronie w Gdańsku. Kwalifikacje pozwalają na większe uprawnienia, ciekawsze zadania i wyższe zarobki.

Praca w ochronie bez odpowiednich kwalifikacji umożliwia wyłącznie patrolowanie terenu, obserwację przez monitoring oraz wykrywanie i raportowanie drobnych kradzieży. Jeżeli ochroniarz wykryje złodzieja - powiadamia policję. Ochroniarz bez kwalifikacji ma wyłącznie być na miejscu i zająć się podstawowym zabezpieczeniem obiektu. Pracę w ochronie w Gdańsku bez kwalifikacji można podjąć w ramach pracy dodatkowej. Na rozwiązanie często decydują się emeryci czy studenci. Część pracodawców oferuje również pracę osobom z niepełnosprawnością. Pracę dorywczą można znaleźć np. podczas festiwali, imprez sportowych czy targów i konferencji. Osoby często oprócz chronienia zajmują się również udzielaniem informacji czy sprawowaniem kontroli nad porządkiem.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej może zajmować się m.in.:

 • konwojowaniem pieniędzy albo wartościowych przedmiotów,
 • ochroną osób,
 • obowiązkami w formacjach,
 • kontrolowaniem oraz rozdzielaniem pracy ochroniarzy bez kwalifikacji.

Ochroniarz kwalifikowany ma większą odpowiedzialność i ponosi większe ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Żeby znaleźć zatrudnienie niezbędne jest również doświadczenie.

Ochroniarz może zostać zatrudniony bezpośrednio w miejscu pracy albo wykonywać zlecenia w ramach agencji ochroniarskiej.

Jak dostać pracę w ochronie?Jak dostać pracę w ochronie? Rodzaj zatrudnienia zależy od posiadanych uprawnień oraz kwalifikacji. Do wykonywania prostych prac nie są potrzebne kursy ani doświadczenie.

Kwalifikowany pracownik ochrony - wymagania:


 • ukończone minimum 21 lat,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • ukończone minimum gimnazjum albo siedmioklasowa albo ośmioklasowa szkoła podstawowa,
 • obywatelstwo polskie albo UE, Konfederacji Szwajcarskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • brak wpisu do rejestru skazanych za przestępstwo umyślne,
 • brak toczącego się postępowania o przestępstwo umyślne,
 • dobra opinia powiatowego komendanta Policji albo odpowiednika w danym kraju,
 • pozytywny wynik badań lekarskich oraz psychologicznych,
 • potwierdzenie kwalifikacji - certyfikat po ukończeniu kursu, szkolenia czy szkoły policealnej.

Jak dostać pracę w ochronie bez kwalifikacji? Zatrudnienie znajdą osoby, które mają ukończone minimum 18 lat. Niezbędna jest także zdolność do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności oraz nienaganna opinia.

Do wpisu na listę pomocne jest ukończenie szkoły policealnej na kierunku technik ochrony osób fizycznych i mienia. Osoba po uzyskaniu kwalifikacji oraz certyfikatów może zabezpieczać środki pieniężne i wartościowe przedmioty w konwoju, a także pracować podczas imprez masowych dbając o bezpieczeństwo uczestników. Technicy chętnie zatrudniani są podczas dużych imprez. Mogą zajmować się również zabezpieczaniem miejsc związanych z obronnością, interesem gospodarczym kraju i bezpieczeństwem publicznym. Znajdą pracę na lotniskach, w portach czy zakładach zajmujących się wydobyciem surowców.