Skopiowano

Praca ochroniarza w Gdańsku. Ile zarabia ochroniarz i gdzie znajdzie pracę?

Klaudia Cichocka
6 października 2022 

Praca ochroniarza w Gdańsku to dużo więcej niż zabezpieczanie sklepów czy galerii handlowych. Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym mogą poszerzać kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do m.in. konwoju czy ochrony obiektów państwowych. W pracy ochroniarza sprawdzają się osoby, które lubią wyzwania i kontakt z ludźmi.
Praca ochroniarza w Gdańsku - gdzie znaleźć pracę?Praca ochroniarza zależy od posiadanych uprawnień i kwalifikacji. Osoba zajmująca się ochroną osób i mienia musi również wykazać się dobrą sprawnością fizyczną, spostrzegawczością oraz podzielnością uwagi. W codziennej pracy przydaje się także umiejętność panowania nad emocjami, pracy w stresie czy podejmowania decyzji pod presją czasu.Praca ochroniarza w Gdańsku - gdzie znaleźć pracę?

 • praca w ochronie bez kwalifikacji - galerie handlowe, sklepy, markety, stróżowanie obiektów;
 • ochroniarz kwalifikowany - linie lotnicze, banki i instytucja finansowe, urzędy administracji publicznej, służby specjalne, ochrona personalna, elektrownie i ciepłownie, muzea czy archiwa państwowe.

Ochroniarz może zostać zatrudniony bezpośrednio w miejscu pracy albo wykonywać zlecenia w ramach agencji ochroniarskiej. Kursy, szkolenia i doświadczenie w zawodzie ułatwiają aplikację do pracy w policji oraz pozostałych służbach mundurowych. W trakcie nauki kandydaci poznają m.in. techniki i środki zabezpieczeń, zasady prowadzenia ochrony a także techniki interwencyjne oraz samoobronę. Zdobywają również wyszkolenie strzeleckie czy BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza i kwalifikacje przydają się również w pracy detektywistycznej.

Uprawnienia ochroniarza - jakie uprawnienia ma pracownik ochrony?Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony? Ochroniarz dba o bezpieczeństwo osób i mienia, wykrywa oraz monitoruje zagrożenia, a także zapobiega przestępstwom. Uprawnienia ochroniarza bez kwalifikacji są dużo mniejsze. Osoba zajmuje się głównie patrolowaniem terenu i wykrywaniem drobnych kradzieży albo niebezpieczeństw, a w razie zagrożenia informuje policję. Pracę w ochronie w Gdańsku bez kwalifikacji można podjąć w ramach pracy dodatkowej. Część firm oferuje również pracę osobom z niepełnosprawnością.

Uprawnienia ochroniarza kwalifikowanego pozwalają na większy zakres obowiązków.

Uprawnienia ochroniarza kwalifikowanego to m.in.:

 • konwojowanie pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,
 • ochrona osób,
 • nadzór nad pracownikami bez kwalifikacji,
 • udział w uzbrojonych formacji ochronnych,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • planowanie i organizacja ochrony mienia oraz technicznych środków zabezpieczeń,
 • posługiwanie się bronią palną,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
 • stosowanie technik samoobrony oraz interwencyjnych,
 • wykorzystywanie urządzeń i systemów alarmowych, przeciwpożarowych oraz CCTV.

Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony? Uprawnienia ochroniarza zależą nie tylko od kwalifikacji i stanowiska, ale również specyfiki firmy, np. podczas ochrony obiektów państwowych zajmuje się weryfikacją tożsamości osób przebywających na terenie obiektu.

Ile zarabia ochroniarz?Ile zarabia ochroniarz? Dane przedstawione w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wskazują, że mediana miesięcznych zarobków wynosi 3710 zł brutto. Co drugi pracownik otrzymuje wynagrodzenie na poziomie od 2930 do 4660 zł. W praktyce osoby bez kwalifikacji zarabiają poniżej 2930 zł, a najlepiej opłacani ochroniarze kwalifikowani - powyżej 4660 zł.

Na zarobki ochroniarza wpływają:

 • kwalifikacje i certyfikaty,
 • staż pracy,
 • wielkość firmy i branża,
 • zakres obowiązków,
 • lokalizacja.

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika również, że aż 89 proc. ochroniarzy to mężczyźni.

Praca ochroniarza w Gdańsku - wymaganiaKursy, szkolenia ani doświadczenie nie są wymagane na podstawowych stanowiskach pracy w ochronie. W Gdańsku działa wiele firm, sklepów i obiektów szukających osób do zabezpieczenia oraz monitorowania terenu. Jak dostać pracę w ochronie bez kwalifikacji? Osoba planująca aplikację być pełnoletnia, mieć zdolność do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności oraz nienaganną opinię.

Jak zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony? Pierwszy krok to zdobycie uprawnień podczas kilkumiesięcznego kursu albo ukończenie szkoły policealnej na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zapewnia szersze uprawnienia i pozwala podjąć pracę w m.in. specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służbach ochronnych (WSO).

Jak zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony?

 • ukończone minimum 21 lat,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • ukończone minimum gimnazjum albo siedmioklasowa albo ośmioklasowa szkoła podstawowa,
 • obywatelstwo polskie albo UE, Konfederacji Szwajcarskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • brak wpisu do rejestru skazanych za przestępstwo umyślne,
 • brak toczącego się postępowania o  przestępstwo umyślne,
 • dobra opinia powiatowego komendanta Policji albo odpowiednika w danym kraju,
 • pozytywny wynik badań lekarskich oraz psychologicznych,
 • potwierdzenie kwalifikacji - certyfikat po ukończeniu kursu, szkolenia czy szkoły policealnej.

Wniosek można złożyć u Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji. Należy również przygotować zestaw dokumentów, m.in. oświadczenie o niekaralności, orzeczenie lekarskie i psychologiczne czy dokumenty potwierdzające wykształcenie.