Bezpłatny kurs języka angielskiego

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
2
Zdjęcie 1 / 2
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia

TEB Edukacja sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie „Certyfikat komputerowy i językowy” nr RPPM.05.05.00-22-0144/16.

SZKOLENIE JĘZYKOWE Z ANGIELSKIEGO (poziom A1) – 120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH
Certyfikaty językowe TELC/Pearson JETSET/TOEIC Bridge/TOEIC WiDaF Basic są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.
Poziom kompetencji językowych uzyskanych na danym poziomie kształcenia językowego:
  1. Poziom A1 - Poziom podstawowy. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 1 990 684,80 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 692 082,08 zł
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), uczące się lub pracujące lub zamieszkujące obszar województwa pomorskiego poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych.
Serdecznie zapraszamy do zapisów.
 
  • Numer ogłoszenia: 62950966
  • Data wprowadzenia: 14 października 2019
  • Aktualizacja: 14 października 2019
  • Wyświetleń: 108
  • Wyświetleń na liście: 851