Integracja Odruchów Wzrokowo - Słuchowych

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
1 259
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia

Integracja Odruchów Wzrokowo - Słuchowych

https://instytutns.pl/szkolenia/mnri/integracja-odruchow-wzrokowo-sluchowych

Termin: 21-22.11.2020

Miejsce: Gdańsk

KOSZT I POZIOMU: 1259 zł 


MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.
Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu.
Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).
Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Przebieg kursu
Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

 Program szkolenia - Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg dr S.Masgutowej
2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
3. Unerwienie oczu, uszu
4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej:
9. Porażenia mózgowe
10. Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
11. Zachowania agresywne
12. Lęki i fobie
13. Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
14. Dzieci z trudnościami w nauce
15. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
16. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
17. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
18. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo -Słuchowych
 
Cele kursu
Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Wykorzystanie terapii:
Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
- porażeniami mózgowymi
- autyzmem
- zachowaniami agresywnymi
- lękami i fobiami
- opóźnieniami w rozwoju umysłowym
- nadpobudliwością psychoruchową
- trudnościami w nauce, dysleksją
- ADHD, ADD
- zaburzeniami mowy
- zaburzeniami integracji sensorycznej
 
 
  • Numer ogłoszenia: 63735852
  • Data wyróżnienia: 11 września 2020
  • Data wprowadzenia: 11 września 2020
  • Aktualizacja: 22 września 2020
  • Wyświetleń: 29
  • Wyświetleń na liście: 3 338