Straszyn
Jasia I Małgosi
6 2023 237.4 m2 2 590 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65263231
Obserwuj
Ogłoszenie mini
Więcej zdjęć 8
Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356759
Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356760
Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356761
  • Galeria
  • Mapa
Straszyn, Jasia I Małgosi 6 2023 237.4 m2 2 590 000 zł
Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356759

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356760

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356761

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356762

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356763

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91356764

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce: zdjęcie 91408423

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Awangardowy dom na malowniczej działce

Rodzaj nieruchomości Dom bliźniak
Dodatkowe informacje
  • Garaż
  • Ogródek
  • Miejsce parkingowe
  • Typ ogrzewania: Pompa Ciepła
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA NAD JEZIOREM STRASZYŃSKIM

Osiedle domów w Straszynie | Dogodna lokalizacja | Ponadczasowa architektura | W otulinie wysokiej zieleni | Willa w zabudowie bliźniaczej

Nowoczesna i luksusowa willa na przedmieściach Gdańska, w pobliżu terenów spacerowych, malowniczego jeziora oraz przystani kajakowej.

*****

OPIS INWESTYCJI:

Słowo "rubra" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "czerwony".
Tak właśnie nazywa się nowe awangardowe osiedle w Straszynie - na przedmieściach Gdańska. Inwestycja składa się z 7 domów o unikatowej modernistycznej architekturze nawiązującej do historycznego budownictwa regionu. Budynki wyróżniają się prostymi, geometrycznymi bryłami, skośnymi nadwieszeniami i czerwonym klinkierem, który nadaje im spójny, ponadczasowy charakter. Ręcznie formowana cegła klinkierowa, której powierzchnia została rzeźbiona wodą, jest niezwykle atrakcyjnym materiałem i doskonale prezentuje się na elewacji.


ROZKŁAD POMIESZCZEŃ:

Pow. działki: 456,3 m2
Pow. użytkowa domu: 237,40 m2
Pow. użytkowa parteru: 137,15 m2. Wysokość użytkowa parteru wynosi 3 m.
Pow. użytkowa piętra: 100,25 m2. Wysokość użytkowa piętra to 2,7 m.

Na parterze została zaprojektowana:
* strefa dzienna z salonem-jadalnią i kuchnią,
* gabinet,
* łazienka.

Na piętrze znajdują się:
* 3 sypialnie,
* pokój gościnny,
* dwie łazienki.


STANDARD:

Nieruchomość wyróżniają wysokie i przestronne wnętrza oraz przemyślane układy. Osiedle ogrodzone jest wspólnymi bramami wjazdowymi, wideodomofonami i wspólną infrastrukturą. W pełni zagospodarowane ogrody z pełnym oświetleniem oraz systemem automatycznego nawadniania.
Architektura osiedla to współczesna interpretacja historycznej zabudowy regionu. Proste bryły ustawione na sobie, skośne ściany nadwieszeń i wyrazista czerwień wypalonego klinkieru nadaje im spójny, ponadczasowy charakter.
Domy osadzone są kaskadowo na malowniczej działce, pochylonej w kierunku południowym i zakończonej skarpą porośniętą starodrzewem. Każdy dom ma widok oraz taras i ogród z otwarciem na południe.
Konstrukcja domów oparta jest na ścianach murowanych z silikatu, wzmocnionych tarczami żelbetowymi o grubości 24 cm oraz monolitycznych stropach. Elewacje wykończono płytami z ręcznie formowanej cegły. Budynki zostaną wyposażone w pompy ciepła, klimatyzację i rekuperację.

Willa gwarantuje bezkompromisowe rozwiązania techniczne, t.j.:
* zmiękczalnia i filtr wody,
* 100% ogrzewania podłogowego z inteligentnym systemem sterowania Salus Control,
* energooszczędna pompa ciepła i system klimakonwektorów,
* rozprowadzona instalacja monitoringu i alarmowa.


LOKALIZACJA:

Inwestycja znajduje się w Straszynie - przedmieściu Gdańska, w sąsiedztwie Jeziora Straszyńskiego oraz Doliny Raduni - Obszaru Chronionego Krajobrazu. Straszyn zapewnia łatwy i szybki dojazd do Trójmiasta, gdyż znajduje się jedynie 4 km od obwodnicy oraz posiada zjazd z autostrady A1 (Gdańsk-Łódź). Międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk oddalony jest o 12 km. Straszyn posiada dobrą komunikację autobusową do Gdańska i Pruszcza Gdańskiego, a podróż samochodem drogą wojewódzką nr 222 do centrum Gdańska zajmuje około 20 minut.


DODATKOWE INFORMACJE:

* Każdy lokal posiada dwustanowiskowy garaż i pomieszczenie techniczne.


Serdecznie zapraszam na prezentację!

——————————————

KONTAKT:

Wojciech Latek: +48 535013... Wyświetl numer (licencja zawodowa nr 28336)

Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń Sprzedających.

——————————————

CONTACT:

Wojciech Latek: +48 535013... Wyświetl numer (professional license No. 28336)

Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers.

——————————————

MODERN ARCHITECTURE AT THE STRASZYN LAKE

Estate of houses in Straszyn | Convenient location | Timeless architecture | In the surroundings of high greenery | Semi-detached villa

Modern and luxurious villa on the outskirts of Gdansk, near walking areas, a picturesque lake and a canoe marina.

*****

INVESTMENT DESCRIPTION:

The word "rubra" comes from Latin and means "red."
This is the name of a new avant-garde housing development in Straszyn - a suburb of Gdansk. The project consists of 7 houses with unique modernist architecture referring to the historical construction of the region. The buildings are distinguished by simple, geometric blocks, slanted overhangs and red clinker, which gives them a consistent, timeless character. The hand-formed clinker brick, whose surface has been sculpted with water, is an extremely attractive material and looks great on the facade.


ROOM LAYOUT:

Plot area: 456,3 m2
Usable area of the house: 237.40 m2
Usable area of the ground floor: 137.15 m2. The usable height of the ground floor is 3 m.
Usable area of the first floor: 100.25 m2. The usable height of the first floor is 2.7 m.

On the ground floor has been designed:
* living area with living-dining room and kitchen,
* study room,
* bathroom.

On the first floor there are:
* 3 bedrooms,
* a guest room,
* two bathrooms.


STANDARD:

The property is distinguished by high and spacious interiors and thoughtful layouts. The estate is fenced with common entrance gates, video intercoms and common infrastructure. Fully landscaped gardens with full lighting and an automatic irrigation system.
The architecture of the estate is a contemporary interpretation of the historical buildings of the region. Simple blocks stacked on top of each other, sloping walls of overhangs and the distinctive red of burnt clinker give them a consistent, timeless character.
The houses are set in a cascade on a picturesque plot, sloping toward the south and ending in a slope overgrown with old-growth trees. Each house has a view as well as a terrace and garden with an opening to the south.
The construction of the houses is based on silicate masonry walls reinforced with 24 cm thick reinforced concrete shields and monolithic ceilings. The facades are finished with slabs of hand-formed brick. The buildings will be equipped with heat pumps, air conditioning and recuperation.

The villa guarantees uncompromising technical solutions, t.e.:
* water softener and filter,
* 100% underfloor heating with intelligent control system Salus Control,
* energy-efficient heat pump and fan coil system,
* distributed monitoring and alarm system.


LOCATION:

The project is located in Straszyn - a suburb of Gdansk, in the vicinity of Straszyn Lake and the Radunia Valley - an Area of Protected Landscape. Straszyn provides easy and quick access to the Tri-City, as it is located only 4 km from the ring road and has an exit from the A1 highway (Gdańsk-Łódź). Gdansk International Airport is 12 km away. Straszyn has good bus transportation to Gdansk and Pruszcz Gdanski, and a trip by car on provincial road No. 222 to the center of Gdansk takes about 20 minutes.


ADDITIONAL INFORMATION:

* Each unit has a two-car garage and a technical room.


You are cordially invited to the presentation!

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 27.03.2023

Aktualizacja: 21.06.2024

Zgłoś

Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry