ASYSTENT/KA BIURA BUDOWY

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Energetyka
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 16 dni temu

Dyrektor Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk)
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
ASYSTENT/KA BIURA BUDOWY

Zadania:
 • kontakt z instytucjami oraz urzędami w sprawach realizacji kontraktu budowlanego,
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
 • archiwizacja dokumentacji kontraktów budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów, rejestrów, zestawień i raportów,
 • wsparcie kierownictwa budowy w kwestiach administracyjnych,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji technicznej,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo albo kierunku pokrewnym
  (absolwent lub student IV/V roku),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • praktyczna wiedza na temat realizacji robót budowlanych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i skrupulatność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (praca przy obsłudze kontraktu budowlanego),
 • znajomość programu AutoCAD,
 • prawo jazdy kategorii B (czynne),
 • znajomość podstaw Prawa Budowlanego.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w cenionej i rozwijającej się instytucji,
 • otwartość, nastawienie na współpracę oraz partnerską atmosferę,
 • pracę w środowisku profesjonalistów,
 • możliwość udziału w realizacji dużych inwestycji i zdobycia doświadczenia,
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami) lub część etatu,
 • wynagrodzenie w przedziale 2.500 - 3.500 brutto,
 • przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019.
Wymagane dokumenty:
 • CV z klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum
z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)”,
 • mile widziane dodatkowe dokumenty (referencje, dyplomy ukończenia studiów, szkoleń, świadectwa pracy, itp.).
Inne istotne postanowienia dotyczące rekrutacji:
 • dokumenty można złożyć do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 15:00 (decyduje data oraz godzina wpływu):
- drogą elektroniczną na adres e-mail: r...@hevel... Wyświetl e-mail ,
- osobiście w biurze Hevelianum,
- pocztą w kopertach z dopiskiem „praca: asystent/ka biura budowy” (Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk),
 • do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni wybrani kandydaci,
 • nadesłane aplikacje nie będą zwracane,
 • informacji telefonicznych udziela p. Lucyna Rokitiańska, tel. 583000... Wyświetl numer wew. 75.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Hevelianum:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%,
 • w związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia powinien złożyć wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula informacyjna:
administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jest Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk; dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane,
podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji,
podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne,
szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 63009005
 • Data wyróżnienia: 6 listopada 2019
 • Data wprowadzenia: 6 listopada 2019
 • Aktualizacja: 6 listopada 2019
 • Wyświetleń: 507
 • Wyświetleń na liście: 4 742