Wróć do góry

Bibliotekarka / Bibliotekarz

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Obsługa techniczna,
Organizacja i obsługa imprez,
Praca twórcza
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko bibliotekarskiePracownika Filii Gdańskiej na ulicy Mariackiej 42 (Gdańsk-Śródmieście)
Filia Gdańska gromadzi publikacje o Gdańsku i regionie oraz dorobek literacki znanych i mniej znanych pisarzy z Pomorza. Jej misją jest nie tylko popularyzowanie czytelnictwa, ale również promowanie Gdańska, jego kultury i historii.  Filia Gdańska jest też zaangażowana w prowadzenie Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Od kandydatów na stanowisko bibliotekarza w Filii Gdańskiej oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego, najchętniej z zakresu nauk humanistycznych bądź społecznych,
 • dobrej znajomości Gdańska,
 • kwalifikacji lub umiejętności animacyjnych, kreatywności,
 • doświadczenia lub motywacji przy organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • pracowitości, sumienności i zaangażowania,
 • radzenia sobie z zadaniami realizowanymi pod presją czasu,
 • umiejętności organizacyjnych,
 • komunikatywności i samodzielności
Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 • wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych dla dorosłych,
 • doświadczenie w zakresie promocji wydarzeń, zwłaszcza kulturalnych,
 •   doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem,
 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Libra, Patron, Sowa).
Główne zadania na stanowisku:
 • profesjonalna obsługa czytelników,
 • prace nad opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru,
 • tworzenie i organizacja spotkań autorskich, warsztatów oraz spotkań edukacyjnych
Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Filii Gdańskiej:
 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 7:30 – 18:00;  8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • praca w 2 osobowym zespole,
 • miejsce pracy: Filia Gdańska, ul. Mariacka 42, Gdańsk.
Informacje o firmie
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2022 roku.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2022 r.
Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pan Zbigniew Walczak – Kierownik Filii Gdańskiej pod numerem telefonu 58 301 03 62 lub drogą mailową: [ukryte] .
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: [ukryte] (z dopiskiem „Pracownik-Filia Gdańska”) w temacie wiadomości).
Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne
Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze,  w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracowników-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewódzkiej-i-miejskiej-bibliotece.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: [ukryte] .
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: [ukryte] .
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa            (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo         do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [ukryte] ).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65159302
 • Data wprowadzenia: 05.01.2023