Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Hotelarstwo / Gastronomia
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 7 dni temu

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach
poszukuje kandydata na stanowisko DIETETYKGłówne obowiązki:
• bilansowanie posiłków pod względem odżywczym i finansowym
• prowadzenie dokumentacji kuchni
• sporządzanie jadłospisów
• nadzór przy wydawaniu posiłków
• nadzór nad pracą kuchni


Wymagania konieczne
• wykształcenie wyższe kierunkowe
• znajomość obsługi komputera
• wysokie zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność i sumienność;
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
Oferujemy:
 • Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o uzgodnioną umowę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery,
 • Pracę w przyjaznym zespole.
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1],
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru
.......................................................
Podpis kandydata do pracy
Sposób składania dokumentów:
 • składać osobiście w siedzibie firmy PCZ Sp. z o.o. przy ulicy Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
 • przesłać na adres e-mail: s...@pczka... Wyświetl e-mail
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[6], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane z oświadczenia o niekaralności[7] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[8] PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6. Odbiorcy danych osobowych
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) [2] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.); [3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; [4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; [5] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; [6] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. [7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO; [8] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 62968644
 • Data wprowadzenia: 21 października 2019
 • Aktualizacja: 15 listopada 2019
 • Wyświetleń: 373
 • Wyświetleń na liście: 2 893