Doradca klienta

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Obsługa klienta
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 29 dni temu | Nr ref: DK/02/10/2020

DORADCA KLIENTA
Miejsce pracy: Łęczyce
Kaszubski Bank Spółdzielczy, oddział w Łęczycach

Twoje zadania:
 • sprzedaż i promocja produktów i usług będących w ofercie banku (realizacja określonych planów sprzedażowych)
 • utrzymywanie pozytywnych relacji i współpraca z klientami banku
 • pozyskiwanie nowych klientów i opieka nad nimi
 • bieżąca obsługa klienta w oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami
 • przygotowywanie ofert dla klientów
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku banku
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: bankowość, finanse
 • doświadczenie w sprzedaży i pracy z klientem (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży bankowej)
 • zaangażowanie, nastawienie na cel i konsekwencja w działaniu
 • poczucie odpowiedzialności i odporność na stres
 • inicjatywa i gotowość do podejmowania decyzji i wyzwań
 • wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne
Co otrzymasz w zamian:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • wynagrodzenie stałe i prowizyjne
 • pracowniczy program emerytalny (PPE) finansowany przez pracodawcę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV ) na adres e-mail:  [ukryte] w tytule prosimy wpisać                            nr ref. DK/02/10/2020.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kaszubski Bank Spółdzielczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.

Bank zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - REKRUTACJAKaszubski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 5, tel. 58 677 24 35 e-mail: info@bank-kaszubski.pl jako Administrator danych informuje Panią/Pana, iż: 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. realizacji procesu rekrutacji, którego celem jest zawarcie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia w odniesieniu do podstawowego zakresu danych osobowych (podstawa prawna: art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c. realizacji ustawowych uprawnień administratora w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących niekaralności kandydatów do pracy w banku (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO); d. realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres danych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy - na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO). e. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)2. Podanie danych jest niezbędne: a. w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; b. w zakresie danych dotyczących niekaralności (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego). Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 5. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani następujące prawa: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d. prawo do usunięcia danych osobowych; e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 6. Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. 8. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@bank-kaszubski.pl lub listownie na adres Administratora danych wskazany w punkcie 1.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 63786976
 • Data wyróżnienia: 1 października 2020
 • Data wprowadzenia: 1 października 2020
 • Wyświetleń: 236
 • Wyświetleń na liście: 1 802