Kirownik Sekcji Obsługi Czytelnika

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Biblioteka Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Sekcji Obsługi Czytelnika

Zadania/Rola w zespole:
 • kierowanie zespołem pracowników agend udostępniania zbiorów (wypożyczalni, czytelni, magazynów oraz filii);
 • samodzielne planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresu działania podległej sekcji, stanowisk pracy oraz zadań zleconych przez Dyrektora;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą sekcję lub dane stanowisko pracy;
 • planowanie, prowadzenie kontroli wewnętrznej, skontrum, selekcji zbiorów oraz działań usprawniających realizację zadań BPG;
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów;
 • bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez przełożonego;
 • koordynowanie pracy filii Biblioteki PG;
 • zapewnienie ciągłości pracy oraz prawidłowego funkcjonowania sekcji;
 • koordynowanie i wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelnika;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zawodowej;
 • rozwijanie działalności informacyjnej i promocyjnej Biblioteki w środowisku akademickim;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letni staż pracy w bibliotece uczelnianej;
 • znajomość obsługi systemów bibliotecznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu;
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni;
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • wykształcenie wyższe w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na stanowisku starszego bibliotekarza lub kustosza – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy;
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy;
 • „trzynastkę” oraz fundusz socjalny;
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia oraz programu Multisport;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, którą tworzy dynamiczny zespół osób;
WYMAGANE DOKUMENTY
• CV
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Oferty prosimy składać:
• w formie pisemnej: Politechnika Gdańska, Biblioteka, Biuro Biblioteki ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
• w formie elektronicznej na adres: [ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul.
Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli
zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania
stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64324520
 • Data wyróżnienia: 23 czerwca 2021
 • Data wprowadzenia: 14 czerwca 2021
 • Aktualizacja: 24 czerwca 2021
 • Wyświetleń: 341
 • Wyświetleń na liście: 4 204