Koordynator / Koordynatorka pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Ogłoszenie nieaktualne

Koordynator / Koordynatorka pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Służba zdrowia,
Obsługa klienta
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zatrudnią:

Koordynatora / Koordynatorkę pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Lokalizacja:
Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia

[ukryte]
Szpitale Pomorskie sp. z o.o. zarządzają 4 szpitalami, których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Zakres obowiązków:
 • koordynacja terminowej realizacji świadczeń diagnostyki kardiologicznej i leczenia kardiologicznego w ramach udzielania świadczeń w Spółce, w tym: ustalanie terminów porad, konsultacji,
 • monitorowanie i weryfikacja kompletności dokumentów niezbędnych dla rozliczenia  świadczeń;
 • pełnienie zadań przewodnika pacjenta w ramach pilotażu Sieci Kardiologicznej, w tym bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa pacjentów,
 • bieżące przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z pilotażu kierownictwu właściwych komórek organizacyjnych Spółki, okresowych sprawozdań
  z realizacji pilotażu sieci kardiologicznej oraz innych rejestrów i systemów wymaganych
  w ramach pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej,
 • bieżąca aktualizacja znajomości przepisów związanych z realizacją i rozliczaniem świadczeń
  w oparciu o sieć kardiologiczną,
 • bieżące wspieranie i szkolenie w powyższym zakresie personelu medycznego realizującego w/w świadczenia;
 • współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji świadczeń w ramach pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • zaawansowany poziom obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy własnej, w tym zadań z dużą ilością dokumentów,
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji z pacjentem i jego rodziną,
 • zdolność dostosowywania styl komunikacji do rozmówcy (pacjenta i jego rodziny),
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku pracy.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe, w szczególności medyczne w zakresie zdrowia publicznego,
 • wiedza na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności zasad finansowania usług zdrowotnych przez płatnika publicznego,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach służby zdrowia,
 • znajomość oprogramowania dla służby zdrowia (np. Clininet, mMedica itp.),
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie wybranej formy zatrudnienia;
 • system pracy jednozmianowej, dobowa norma czasu pracy 7:35 h
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • dodatkowe świadczenia z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych: „Wczasy pod gruszą”, „Zapomogi Losowe”, „Pożyczki Mieszkaniowe”, „Dofinansowanie Sanatoryjne”, „Dofinansowanie kolonii” oraz „Świadczenia Świąteczne”,
 • pracę w dobrej lokalizacji.  
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na adres: [ukryte]
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja – Koordynator / Koordynatorka pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej”

Termin składania dokumentów do dnia 10 maja 2024 roku.
Zastrzegamy możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO). KAŻDY KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO NABORU PODAJE SWOJE DANE DOBROWOLNIE. PODANIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SĄ SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O., 81-519 GDYNIA, UL. POWSTANIA STYCZNIA 1. KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: E-MAIL: iod@szpitalepomorskie.eu CEL PRZETWARZANIA DANYCH: PRZEPROWADZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY W SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PO PRZEPROWADZENIU NABORU. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH: BRAK. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PRACY. KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE: PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO (NA ADRES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA)
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 22.04.2024

Wróć do góry