Ogłoszenie nieaktualne

Laborant/ka

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kontrola jakości / Audyt
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • pobieranie próbek z produkcji
 • wykonywanie oznaczeń oraz interpretacja i zapisywanie wyników
 • ocena jakości oraz poprawności oznakowań produktów
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie minimum średnie chemiczne , preferowane wyższe o specjalności technologia żywności, biotechnologia
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz zdolność do pracy w zespole
 • Rzetelność, sumienność oraz precyzja w wykonywaniu obowiązków
 • Dyspozycyjność
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę, na czas określony
 • Pracę na jedną zmianę ( 7-15)
 • Możliwość szerokiego rozwoju w dziedzinie analiz z zakresu fizykochemii oraz mikrobiologii
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Dodatkowe benefity pozapłacowe
W naszej firmie możesz liczyć na rozwój zawodowy oraz zdobycie doświadczenia. To nie jest praca dla osoby która chciałaby cały dzień roboczy wykonywać  jeden rodzaj analizy. Tworzymy zgrany zespół, cenimy sobie dobrą atmosferę w pracy.
Informacje o firmie
Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

to rodzinna, niezależna firma z Pomorza. Z duma kontynuujemy tradycje browarnicze regionu

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Bielkówku przy ul. Gregorkiewicza 1 w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2018. nr 1000, ze zm.) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 1, 83-050 Kolbudy. Wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000446808 o numerze NIP 604-015-90-17 REGON 221820054 Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować a) pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki b) e-mail: kadry@browar-amber.com.pl; Tel. (58) 682-66-21 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą : a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, jeśli roszczenia dotyczą prowadzonej przez spółkę rekrutacji 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 3. Pani/Pana dane będę przechowywane przez okres 6 miesięcy 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 26.02.2024

Wróć do góry