MANAGER DS. MARKETINGU i SPRZEDAŻY

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Marketing / PR,
Budownictwo
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Alter Investment S.A.

Jesteśmy prężnie działającą grupą spółek zajmującą się zakupem, remontami, obrotem oraz budową nieruchomości na terenie całej Polski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości.
W związku z prężnym rozwojem działalności poszukujemy profesjonalnego kandydata na stanowisko:

MANAGER DS. SPRZEDAŻY i MARKETINGU

Opis stanowiska:
 • przygotowywanie i prezentacja ofert sprzedażowych zgodnie ze standardami obowiązującymi w firmie
 • organizowanie oraz prowadzenie dni otwartych i innych przedsięwzięć wspierających sprzedaż
 • negocjowanie cen i innych warunków umów
 • przygotowywanie projektów umów
 • bieżąca obsługa klientów – potencjalnych nabywców mieszkań
 • sprzedaż nieruchomości oraz prowadzenie i koordynacja wszelkich działań związanych ze sprzedażą
 • realizacja planów sprzedażowych i odpowiedzialność za budżet
 • udział w opracowywaniu, wdrażanie i realizacja strategii sprzedażowej i marketingowej organizacji
 • inicjowanie oraz realizacja kompleksowych działań marketingowych, w tym promocyjnych (przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi), wspierających sprzedaż produktów firmy
 • opracowywanie materiałów marketingowych
 • przygotowywanie oraz organizacja udziału w targach oraz innych imprez promocyjnych i przedsięwzięć wspierających sprzedaż produktów firmy i jej wizerunek
 • nadzór nad właściwą formą, zawartością oraz aktualnością mediów elektronicznych (www, facebook) i innych wykorzystywanych narzędzi marketingowych
 • współpraca z pomiotami zewnętrznymi w celu optymalnej realizacji zadań
 • prowadzenie analiz i proponowanie rozwiązań optymalizujących działania marketingowe i ich koszty
 • odpowiedzialność za budżet marketingowy, w tym rozliczanie kosztów
 • budowanie trwałych i efektywnych relacji z klientami i innymi kontrahentami, w tym stałe zapewnianie właściwego przepływu informacji do potencjalnych klientów oraz inwestorów w zakresie prowadzonej działalności
 • analiza konkurencji oraz otoczenia rynkowego i rekomendowanie podejmowania adekwatnych działań
 • bezpośrednia współpraca z zarządem firmy
 • bieżące dokumentowanie i raportowanie wykonywanych zadań
 • aktualizacja danych w systemie CRM
 • współpraca z innymi działami firmy
Wymagania:
 • minimum 3-letnie doświadczenie w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych – warunek konieczny!
 • bardzo dobra znajomość branży nieruchomości oraz specyfiki sprzedaży mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak też wtórnym
 • znajomość zagadnień marketingowych, w tym marketingu internetowego
 • mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doskonałe umiejętności sprzedażowe i wysoka kultura osobista
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność sporządzania materiałów marketingowych, a także kalkulacji, prezentacji i ofert handlowych
 • przedsiębiorczość i zdolności organizatorskie
 • skrupulatność, systematyczność i precyzja w działaniu
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów, nastawienie na sukces
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. ,,B”
 
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w siedzibie firmy, w nowym biurze w centrum Gdańska
 • wsparcie zaangażowanego zespołu
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia wewnętrzne
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:
mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;
wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:
mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;
wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566967, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5862298690, REGON: 362019571, kapitał zakładowy w wysokości 696 000,00 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: biuro@alterinvestment.pl; nr tel.: +48 734 172 402, dalej: Spółka.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Spółce na podstawie umowy o pracę.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres rozpatrywania Państwa podania o zatrudnienie w Spółce, a w okresie dłuższym jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym ze Spółką biurom rachunkowym lub firmom informatycznym.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowy jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tej sytuacji umowy o pracę).
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę innych danych osobowych aniżeli wskazane w Kodeksie pracy lub wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania jest również Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiadanie przez Spółkę Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym, koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W razie niepodania przez Państwa danych osobowych, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), rozpatrzenie Państwa podania o zatrudnienie w Spółce nie będzie możliwe, a w konsekwencji nie będzie możliwe zawarcie z Państwem umowy o pracę.

W stosunku do danych osobowych podanych przez Państwa dobrowolnie na podstawie świadomie wyrażonej zgody, Spółka pragnie zwrócić Państwa uwagę, że brak zgody lub jej wycofanie nie będzie podstawą negatywnego traktowania i nie będzie powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres: biuro@alterinvestment.pl

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 62562891
 • Data wyróżnienia: 26 maja 2019
 • Data wprowadzenia: 26 maja 2019
 • Wyświetleń: 623
 • Wyświetleń na liście: 16 435