Młodszy Specjalista/Specjalista Windykacji Telefonicznej

Ogłoszenie nieaktualne

Młodszy Specjalista/Specjalista Windykacji Telefonicznej

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Przychodzące,
Wychodzące,
Windykacja
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Poszukujemy osoby:
 • Pełnej pozytywnej energii i entuzjazmu
 • Zaangażowanej i chcącej pomagać innym w wyjściu z trudnej sytuacji
 • Skrupulatnej, dokładnej i szybko przyswajającej wiedzę
 • Odpowiedzialnej, kreatywnej i otwartej na ludzi
 • Gotowej do pracy w systemie zmianowym
    Czym będziesz się zajmował?
 • Obsługą telefoniczną Klientów
 • Wyjaśnianiem zapytań i prowadzeniem ustaleń
 • Realizacją wspólnych celów i utrzymywaniem wysokiego poziomu jakości pracy
    Mile widziane:
 • Doświadczenie w telefonicznej obsłudze Klienta
 • Wiedza z zakresu negocjacji
 • Łatwość w kontakcie z drugim człowiekiem
 Czeka na Ciebie:
 • Elastyczna forma zatrudnienia
 • Dopasowany do Twoich potrzeb grafik
 • Praca w zgranym zespole
 • Karta MultiSport dostępność wnioskowania od 1 dnia zatrudnienia
 • Opieka medyczna
 • Stałe wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy uzależniony od Twojego zaangażowania, bez górnych limitów: 75% naszych pracowników otrzymuje premię wyższą niż 1500zł brutto a możliwa do osiągnięcia jest kwota znacznie powyżej 4000zł brutto
Informacje o firmie
Cross Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku swoją działalność opiera na dwóch filarach, tj. zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie banków, firm pożyczkowych, operatorów multimediów i firm telekomunikacyjnych. Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie monitoringu należności i windykacji: polubownej, terenowej, sądowo – egzekucyjnej. Poza serwisowaniem, Cross Finance zajmuje się również obrotem wierzytelnościami. Portfele zakupionych przez Spółkę wierzytelności obejmują produkty finansowe, wierzytelności telekomunikacyjne i wierzytelności z rynku produktów konsumpcyjnych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance SA siedzibą w Gdańsku 80-350 przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance SA z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Cross Finance SA W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem IOD@crossfinance.plKlauzula obowiązku informacyjnego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO ) informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora., można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@crossfinance.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: a/ przeprowadzeniem procesu rekrutacji podstawą prawną są przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, b/przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody przez Pana/Panią. Obowiązkowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie Pracy , niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji . Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procesie rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można następnie przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 01.02.2024

Wróć do góry