Od podinspektora do głównego specjalisty

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Energetyka,
Turystyka,
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Rekrutacja online
Tak

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty

Dołącz do Wydziału Środowiska
Urzędu Miasta Gdyni!

PEŁNY WYMIAR ETATU (40 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 • ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • pozwoleń ustalających warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla instalacji,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących zanieczyszczenia do powietrza z których emisja nie wymaga pozwolenia, koordynowanie realizacji programów ochrony powietrza i uchwały antysmogowej, w tym przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji,
 • opracowywanie pozwoleń zintegrowanych w części dot. ochrony powietrza,
 • załatwianie innych spraw związanych z ochroną powietrza należących do kompetencji organu,
 • opiniowanie projektów budowlanych pod kątem ochrony środowiska i wydawania opinii na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem jakości powietrza, załatwianie spraw interwencyjnych z zakresu ochrony powietrza.
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 • WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE I MIN. 3 LATA STAŻU PRACY LUB WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WS. POZWOLEŃ USTALAJĄCYCH WARUNKI WPROWADZANIA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA DLA INSTALACJI
 • umiejętność obsługi pakietu Ms Office,
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze z zakresu ochrony powietrza, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE

dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, zorientowanie na cel. 
Co oferujemy:
przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy
współfinansowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych oraz instytucjach umożliwiających zdobycie uprawień
dodatek stażowy od 5% do 20%, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)zawodowych  umowa o pracę
 Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce w pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - V piętro. Praca w terenie. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny.

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie min. średnie oraz kopie dokumentów potwierdzających min. 3 lata stażu pracy (należy potwierdzić okres początkowy i zamknięty zatrudnienia np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie
 • o zatrudnieniu ) lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań związanych
 • z wydawaniem decyzji administracyjnych ws. pozwoleń ustalających warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla instalacji,( np. zakres obowiązków, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopie umów zlecenia, świadectwo pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r.
 • o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z pózn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając formularz aplikacyjny.
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „ Od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Środowiska – oferta pracy ” lub przesłać za pomocą ePUAP.

APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64835824
 • Data wyróżnienia: 16.05.2022
 • Data wprowadzenia: 16.05.2022
 • Aktualizacja: 16.05.2022