Od podinspektora do inspektora w Wydziale Ochrony Dziedzictwa

Ogłoszenie nieaktualne

Od podinspektora do inspektora w Wydziale Ochrony Dziedzictwa

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Architektura i projektowanie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Gdynia, dnia 22 lutego 2024 r.
Urząd Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 poszukuje kandydatów na stanowisko od podinspektora do inspektora

Dołącz do Wydziału Ochrony Dziedzictwa
Urzędu Miasta Gdyni!
0,5 ETATU (20 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • archiwizacja akt referatu.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE TECHNICZNE - ARCHITEKTURA
UMIEJĘTNOŚCI
 znajomość pakietu MS Office,
 znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 znajomość przepisów: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo budowlane.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
komunikatywność, gotowość do uczenia się i samorozwoju, łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem.
dodatkowym atutem będzie: znajomość obsługi programów graficznych (np. Canva, Photoshop)

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów), dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek lojalnościowy,
 • umowa o pracę.

Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,
nieposzlakowana opinia.                                                                                                     

Warunki pracy:
 • Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami.
 •  Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - V kondygnacja.
 •  Praca w terenie.
 •  Praca na wysokości do/powyżej 3 metrów.
 •  Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku.
 •  Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny.

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:

WZORY OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne na kierunku architektura,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. certyfikat, oświadczenie), oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 z dnia 2022.03.04) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając poniższy formularz aplikacyjny.
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Od podinspektora do inspektora w Wydziale Ochrony Dziedzictwa – oferta pracy ” lub przesłać za pomocą ePUAP.

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 04.03.2024!
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 527 36 95, 58 527 36 84, 58 527 36 85.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA APLIKUJĄCEGO NA STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA W ZAŁĄCZNIKU.

Data dodania ogłoszenia: 28.02.2024

Wróć do góry